آمادگی فرزند دوم برای ورود نوزاد

فرزند دوم و رفتار با فرزند اول,دکتر هلاکویی فرزند دوم,فرزند دوم نی نی سایت,فرزند دوم آری یا نه,آیا فرزند دوم خوب است,درمان حسادت کودکان,فرزند اول و دوم,حسادت کودکان به یکدیگر

پیش و پس از تولد نوزاد این راهکارها را به کار گیرید
احساسات آنها را بپذیرید:وقتي به بچه‌ي نوپايي مي‌گوييد که نوزادي از راه مي‌رسد، شايد او درک نکند. اما اين گونه بگوييد: “مامان و بابا صاحب فرزند جديد مي‌شوند. قلب ما بزرگ‌تر مي‌شود و تو را به اندازه‌ي گذشته دوست خواهيم داشت.
وقتي خواهر يا برادر کوچک تر از راه رسيد مامان مجبور است بيشتر از او مراقب کند تا زودتر بزرگ شود. اما زمان ويژه‌اي را براي يکديگر مي‌گذاريم، فقط ما دو نفر.” فرزندتان بخشي از خانواده است و بايد اين خبر را از شما بشنود نه از ديگران.

وقتي بچه از راه رسيد، به بيان عشق خود به بچه‌ي بزرگ‌تر ادامه دهيد و وقتي او را در فشار مي‌بينيد، مهرتان را به زبان آوريد: “مي‌بينم عصباني هستي که مامان دوباره نوزاد را شير ميده.” فقط اين حس که احساسات کسي ديده و فهميده شده، براي او اطمينان‌بخش است براي افراد بالغ و نيز خردسالان.

عشق را گسترش دهید:خانم آرتي وو، در جلسه‌ي اينترنتي خود درباره‌ي مديريت خشم خردسالان، مي‌گويد: نگذاريد اين درک غلط براي فرزندتان به وجود آيد که او با اجراي کارهايي بد يا خوب مي‌تواند بر ميزان عشقي که به او داريد، تاثير گذارد.

مدام اين پيام را بگوييد که شما فرزندتان را خيلي دوست داريد، همان طور که از آغاز بوده است. بگوييد: “هيچ چيزي نمي‌تواند از عشقتان به او بکاهد. صرف نظر از اينکه فرزندتان تا چه حد خوب و آرام يا شلوغ و عصباني باشد، عشق مادر به فرزندش تغيير نمي‌کند.
با آگاهي از اينکه عشق پايدار و براي هر بچه به يک ميزان است، صرف نظر از احساسات يا رفتار، مي‌توان به بچه‌اي حسود اجازه داد تا زودتر با اضطراب‌هايش روبه‌رو شود.

باج ندهید: براي آرام کردن خواهر و برادرها باج دادن روش وسوسه‌برانگيزي است. ماه‌ها طول مي‌کشد تا آنان بتوانند به شيوه‌اي معنادار با يکديگر بازي کنند.
نوزاد صدا درمي‌آورد، توجه مادر را جلب مي‌کند و مرکز توجه بازديدکنندگان است. آيا اگر شما در اين وضعيت بوديد، آن را دوست داشتيد؟ پس از فرزندتان بپرسيد که چقدر رقيب کوچک خود را دوست دارد … شايد فرزندتان احساسي جز عشق داشته باشد.
ترجيحاً بگذاريد که عشق بين دو فرزند به تدريج گسترش يابد، به روش خودش، طي چند ماه نخست و سال‌ها. اين چنين خواهد شد!
ترجيحاً بگذاريد فرزندتان با “کمک” به شما در وظايف مراقبت از نوزاد احساس کند که او نيز اهميت دارد (اگر مي‌خواهد – اجباري نيست).
به اين ترتيب، بگذاريد او بداند که داشتن فرزندي بزرگ‌تر که بتواند کارها را به عهده گيرد، تا چه حد ياري‌رسان است و با او در اين مراحل پيوند برقرار کنيد.

روال را بر هم نزنید/ وقتي نوزاد از راه ميرسد، دلتان ميخواهد که فرزند بزرگترتان را از پوشک بگيريد، او را در تخت بزرگتر بخوابانيد، ديگر شيشه شير به او ندهيد يا او را صبحها به مهد کودک بفرستيد، اما احتمالاً اين کار واقع بينانه نخواهد بود.
در واقع، به احتمال زياد بچه بزرگتر به خيس کردن بستر (شب ادراري) يا خواستن دوباره ي شيشه شير يا پستانک گرايش خواهد يافت.
شايد اين چيزها را بهانه کند يا احساس کند که هنوز ويژه و کوچک است. او به شما ميگويد که بايد از او مراقبت شود، درست مثل نوزاد. اينها نشانه هاي بيروني استرس در خردسال است و شايد بهتر باشد که براي مدتي به خواست هايش اهميت دهيد و به جاي اجبار در انجام کارها او را به آرامي بپذيريد.

به همين ترتيب، همزمان با ورود نوزاد، فرستادن فرزندتان به مهدکودک ميتواند موجب شود که فرزند بزرگتر احساس طرد شدن داشته باشد. شايد در چند ماه نخست زندگي نورسيده بهتر است که همه چيز را تا حد امکان پايدار نگه داريد.

قوانین بنیانی را بیاموزید، “آرام باش”، “زدن ممنوع” و “گاز گرفتن ممنوع”، اين جمله ها ورد زبانتان ميشود. البته برخي از جدلها بين فرزندان ناگزير خواهد بود، پس ميتوانيد قوانين بنياني بگذاريد. به فرزند نوپايتان روشهاي سالمي براي بيان کلافگي هايش بياموزيد.
بازي جسماني روشي خوب براي تخليه است.

نگران نباشید،در بهترين حالت، برادران و خواهران ميتوانند يک عمر دوست، همراه و رازدار هم باشند. با آوردن عضو ديگري به خانواده، از خدماتي که به فرزندتان ميدهيد، نميکاهيد، پس احساس گناه نکنيد و با زندگي عادي جديدتان منطبق شويد.
هر کسي در ميانهي راه چند اشتباه ميکند اين دوره براي همه آموزشي است پس نگران نشويد و با هر اشتباهي، به زندگي ادامه دهيد. اگر در حل مسائل رقابت بين بچه ها سردرگم شديد، نزد مشاور خانواده برويد. به اين ترتيب، رفتارتان درست و اصولي خواهد شد.