اولین شب با نوزاد

اولین شب نوزاد:چه دنیای خنده داری!

ممکن است نوزادتان اولین شب را به آرامی یا بسیار نا آرام بگذراند! همه چیز بستگی به او دارد.بعضی از نوزادان خسته و بی حال از مراحل تولد و محیط ناشناسی که وارد آن شده اند به راحتی می خوابند و در طول شب جز برای مکیدن شیر بیدار نمی شوند. در مقابل برخی از نوزادان در تمام طول شب ناراحتی خود را با گریه نشان می دهند.زیرا آنها نمی توانن تغییرات پیش آمده را به راحتی بپذیرند: ** چرا این همه آدم دارند به من نگاه میکنند؟ چرا اینقدر با دستهایشان ور می رند؟ چقدر سر و صدا…

اولین شب مادر : بین شادی و اظطراب

اکثر مادران بسیار جوان احساسی مابین شادی و اظراب دارند.آنها از طرفی ازینکه می توانند نوزادشان را ببینند و او را در آغوش بکشندو زندگی جدید سه نفره خود را آغاز کند،دیوانه وار غرق شادی اند و از طرف دیگر از ترس اینکه مادر خوبی نبوده و از عهده مراقبت از نوزاد خود برنیایند، احساس نگرانی و اظطراب دارند و به این ترتیب در اولین شب ورود نوزاد دچار دلهره می شوند.

 

اولین شب نوزاد

 

 

 

 

 

 

 

اولین شب شما و نوزادتان پیش از هر چیز به میزان خستگی شما ارتباط دارد

اگر زایمان سختی را تجربه کرده اید یا تحت عمل سزارین قرار گرفته اید، احتمالا به سختی سرتان را روی بالشت خواهید گذاشت. در چنین حالتی احتمالا پرستار نوزادتان را به اتاق نوزاد خواهد برد تا شما بتوانید نیروی از دست رفته خود را به دست آورید.

بسیاری از مادران دوست ندارند نوزادشان از آنها دور شود، ولی باید بدانید یک مادر سرحال خیلی بهتر می تواند در روز بعد به مراقبت از نوزادش بپردازد.بهتر است در موردش فکر کنید!

ولی اگر زایمان سختی نداشتید و در وضعیت نسبتا خوبی به سر می برید ممکن است تمام طول شب بیدار و در تحسین نوزادتان سپری کنید!

در واقع بسیار ی از مادران جوان نمی توانند چشم از نوزادشان بردارند.انها تمام مدت شب را به بررسی چهره ، حالات و حرکات نوزاد خود می گذرانند.

و در نهایت اگر شما فردی نگران هستید،ممکن است داِِئم به منظور بررسی و اطمینان از وضعیت نوزاد ، از خواب بیدار شده و ببینید که آیا حال نوزادتان خوب است؟ آیا هنوز نفس می کشد؟ چرا از خود صدای عجیب غریب در می آورد؟ آیا گرسنه است؟

در این صورت به محض اینکه از سلامت و خواب بودن نوزادتان اطمینان حاصل کردید با آرامش روی تخت دراز بکشید و سعی کنید به خواب بروید. شما از فردا صبح کلی وثت دارید که به او بپردازید.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده