تجربه دومین فرزند

تجربه دومین فرزند
آیا برای بار دوم مادر می شوید! حتماً تابحال تجربیاتی خوبی از فرزند اول خود بدست آوردید. و این بار با خود عهد بسته اید که کمی متفاوت تر از قبل عمل کنید. همچنین تصمیم دارید اشتباهاتی که در رابطه با فرزند اول مرتکب شدید دیگر تکرار نکنید. در واقع انتظار انجام امور به نحو احسن چیزی است که در برنامۀ کاری شما قرار گرفته است، اما درست مثل هر مادری که می‌خواهد برای بار دوم مادری را تجربه کند، شاید مواردی از قلم افتاده باشد:

صدا زدن نام فرزند دیگر
در روزهاي اول ممکن است فرزند کوچکتر را با نام خواهر يا برادر بزرگترش صدا بزنيد. اما پس از چند روز اسامي را به درستي خواهيد گفت. احتمالاً پيش از اين، اگر يکي از دوستانتان اين اشتباه را در مورد اسامي فرزندانش انجام مي‌داد، شما فکر نمي‌کرديد که روزي خودتان هم مثل او بشويد. اما وقتي در جايگاه مادر فرزند دوم قرار مي‌گيريد، مي‌بينيد ادا کردن درست اسم‌ها براي خود دردسري است که البته حل مي‌شود چون بچه ها به اين کارتان عادت مي کنند. آنها خودشان مي‌فهمند که مادرشان چه کسي را صدا زده است.

ساک بچه دیگر مد نیست
زمان نوزادي فرزند اول، هنگام خارج شدن از خانه دقت و توجه فوق العاده‌اي داشتيد. شايد وقتي مي‌خواستيد براي چند ساعت از منزل خارج شويد، يکي از اولويت هاي شما آماده کردن ساک بچه بود. همه چيز از غذاي بچه، پوشک، پيش بند، پتو، لباس اضافي گرفته تا چيزهاي متعدد ديگري که اصلاً هيچ وقت به کار نمي‌آمد، بر مي‌داشتيد. اما براي بار دوم، تا حدي آرامتر هستيد و ترجيح مي دهيد هر وقت به چيزي نياز داريد، همان موقع آن را تهيه کنيد.

استفاده از لباس های پوشیده شده
احتمالاً لباس‌هاي فرزند اولتان که برايش کوچک شده اند را نگه داشته ايد، فرزند بزرگ ترتان ديگر به آن لباس ها احتياجي ندارد اما شما مي‌دانيد که چگونه مي توانيد درست و بجا همان لباس ها را براي فرزند دومتان استفاده کنيد.

به هم ریختگی امری طبیعی است
وقتي اولين فرزندتان را بزرگ مي‌کرديد، در انجام کارهاي منزل، مراقبت از فرزندتان و مرتب کردن به هم ريختگي هاي خانه ماهر نبوديد. اما حالا که دوباره مادر شديد، کاملا مي‌دانيد که چگونه بايد هر چيز را سر جاي خود بگذاريد، اما بار هم اين کار را نمي کنيد. خانه به هم ريخته طبيعي است.

به غریبه ها اجازه می دهید به نوزاد دست بزنند
وقتي فرزند اولتان نوزاد بود، از اينکه غريبه ها به او دست بزنند، احساس خوبي نداشيد. اما حالا اگر چه واقعاً از افراد ناشناس نمي خواهيد که نوزاد را در آغوش بگيرند ولي چون بايد همزمان به هر دو فرزندتان رسيدگي کنيد، از باب کمک بدتان هم نمي آيد که کسي بچه را بگيرد.

از کف دادن صبر
احتمالاً در دوران نوزادي فرزند اول، صبر و حوصلة بيشتري داشتيد. مسائلي مثل جيغ و داد بچه اعصابتان را خرد نمي کرد. اما حالا نميدانيد که چرا از کوره در مي رويد!

ضد عفونی کننده دست
مدت هاست که فراموش شده است. ديگر نميدانيد که فرزندانتان کي و چه وقت دست هايشان را آلوده ميکنند و به راحتي با همان دستها به خوراکي هاي مورد علاقه شان دست ميزنند. حتي ديگر نمي خواهيد دنبال آنها بدويد و غذاي ريخته شان را جمع کنيد.

خوابیدن؟ حتی تصورش را هم نکنید
در مورد بچه اول اينطور بود. درباره دومي هم همينطور است. و به نظر مي رسد پاياني ندارد. تا وقتي بچه ها بزرگ مي شوند، تمام عمرتان به همين منوال خواهد گذشت و شما به ندرت وقت پيدا مي کنيد که چشم روي هم بگذاريد!

خرید برای دو نفر
بله، شما از هر چيزي بهترينها را براي فرزندانتان مي خواهيد. اما اينکه بگوئيم هر چيزي را براي يکي از آنها بخريد و از آنها بخواهيد که باهم از آن استفاده کنند، پيشنهاد خوبي نيست. هر کدام از آنها مجموعه اسباب بازي هاي خود را دارند، حتي اگر همه چيز عين هم باشند.

وقتي پدر وارد منزل مي‌شودنبايد ابتدا به نوزاد توجه کند.
بايد ابتدا زماني را به توجه،محبت وبازي بافرزند اول اختصاص دهد و در زمان‌هاي بعدی به فرزند دوم توجه کند.

 

منبع:نی نی پلاس

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده