جلوگیری از بارداری با شیردهی

شیردهی می تواند یک روش بسیار موثر در جلوگیری از بارداری باشد. این روش، امنوره شیردهی (LAM) نیز نامیده می شود که به معنی جلوگیری از بارداری با روش شیردهی در دوران پیش از آغاز مجدد عادت ماهانه است. دلیل این پیشگیری این است که هورمون محرک تولید شیر، مانع از تخمک گذاری می شود. این روش 98 درصد در پیشگیری از بارداری تاثیر دارد اما شرایط مخصوص خود را دارد:
شیردهی انحصارا با شیر مادر باشد و از شیرخشک، نوشیدنی یا غذای جامد برای تغذیه نوزاد استفاده نشود و بین دفعات شیردهی فاصله طولانی وجود نداشته باشد.
دوره عادت ماهانه آغاز نشده باشد، حتی در حد لکه بینی.
سن نوزاد زیر 6 ماه باشد.

باید در نظر داشته باشید که تغذیه انحصاری با شیر مادر در اینجا به معنای حداقل 6 بار شیردهی کامل در شبانه روز است و اگر می خواهید از این روش برای جلوگیری از بارداری استفاده کنید باید مطمئن شوید که فاصله هر شیردهی در روز کمتر از 4 ساعت و در شب کمتر از 6 ساعت نباشد.
چنانچه فرزندتان خوردن جامدات را آغاز کرده یا از شیرخشک به عنوان مکمل استفاده می کند، این روش دیگر موثر نبوده و باید به دنبال روش دیگری برای پیشگیری از بارداری باشید.