علت ترس و درد هنگام رابطه زناشویی چیست؟

این حالت که در زمان رابطه زناشویی زن دچار ترس و اضطراب می‌شود و با سفت کردن باسن و پاها، مانع انجام رابطه زناشویی می‌شود، اختلال واژینیسموس نام دارد.

اگر در معاینه زنان و زایمان مشکل جسمی موثری در مساله فوق دیده نشود، باید با مراجعه به روان‌پزشک یا روان‌شناس آگاه عوامل روان‌شناحتی این مساله بررسی و درمان شود.

از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به تجارب جنسی زودهنگام در دوران کودکی، تجربه آزار جنسی و تجاوز، مقاربت دردناک و درد در اولین رابطه زناشویی، ترس، اضطراب، خصومت، عصبانیت، تنفر یا شرم از رابطه زناشویی اشاره کرد.

گاهی هم اشتباهات همسر که موجب واژینیسموس می‌شود، مثل ماهرانه نبودن رفتار جنسی، ناکافی بودن میزان نرم‌شدگی مهبل، ناکافی بودن مدت زمان مرحله تحریک، انعکاسی از روابط نامطلوب زن و شوهر باعث بروز این مشکل می‌شوند.

تجربه زایمان مشکل، آموزش‌های بازدارنده و سختگیرانه جنسی، فقدان آموزش جنسی مناسب، محیط خشک و خشن، انگاره‌های جنسی غلط، اعتقاد به باورهای غیرعلمی و نادرست،‌ داشتن تصور نادرست از رابطه زناشویی، آزار روانی و عاطفی زن و مقابله به مثل ناخودآگاه به شکل اعتراض به شیوه غیرکلامی، تصور کوچک بودن واژن و ترس از پارگی و خونریزی حین رابطه زناشویی و… نیز می‌تواند از دیگر دلایل امتناع و ترس خانم از رابطه زناشویی باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده