وزن گیری هفته به هفته جنین

وزن گیری جنین
وزن‌گیری و  نمو جنین درزمینه یک تغذیه کامل و صحیح به‌طور طبیعی به شرح زیر است.
زمان بارداری طول جنین وزن جنین (گرم)
هفته 4 بارداری 5-4 میلیمتر –
هفته 6 بارداری 24-22 میلیمتر –
هفته 10 بارداری 4 سانتیمتر –
هفته 12 بارداری7-6 سانتیمتر
هفته 16 بارداری 12 سانتیمتر 110 گرم
هفته 20 بارداری 20 سانتیمتر کمی بیشتر از 300 گرم
هفته 24 بارداری 22 سانتیمتر 630 گرم
هفته 28 بارداری 25 سانتیمتر 1100 گرم
هفته 32 بارداری 28 سانتیمتر 1800 گرم
هفته 36 بارداری 32 سانتیمتر 2500 گرم
هفته 40 بارداری 36 سانتیمتر 3400 گرم
لازم به ذکر است قد جنین از فرق سر تا نشیمن اندازه گیری شده است. همچنین باید خاطر نشان کرد در جدول اندازه یک جنین به طور متوسط  است و اظهارنظر در مورد عقب افتادگی رشد قدی و وزنی توسط متخصص زنان و زایمان باید انجام شود و داشتن اطلاعات یاد شده  نباید مبنایی برای مداخله بیمار در روند درمان باشد.