معماری
جراحی لیزیک چشم

آيا انجام جراحي ليزيك چشم (LASIK) در هنگام بارداري منعي دارد؟

بارداري زمان مناسبي جهت انجام اعمال جراحي جهت إصلاح اختلال انكساري از جمله ليزيك نمي باشد.
گرچه اين جراحي اثر نامطلوبي بر جنين ندارد، ولي بدليل تغييرات هورموني ناشي از بارداري ميتواند منجر به  تغيير در نمره چشم شما شود.

معمولا هنگام بارداري اختلالات انكساري به سمت نزديك بيني تغيير ميكند، البته در تعدادي از مادران آينده اين تغييرات به سمت دوربيني تغيير ميكنند. از اين رو احتمال دارد در صورت انجام عمل جراحي ليزيك در اين دوره  پس از پايان دوران بارداري و شيردهي تغييرات مطلوب حاصل نشود.

( مادران شيرده نيز بدليل تغييرات هورموني در معرض تغييرات  انكساري ميباشند) .

در نهايت بارداري منجر به خشكي چشم ميشود كه خود تأثير نامطلوبي بر روند ترميم چشم بعد از جراحي ليزيك دارد.

از اين رو توصيه ميشود جراحي ليزيك پس از حداقل دو دوره سيكل منظم قاعدگي پس از پايان شيردهي انجام شود.

پاسخ دهید