معماری

احتمال زایمان زودرس

وقتی بارداری تحت نظر متخصص زنان و زایمان و یک ماما قرار می‌گیرد، احتمال زایمان زودرس 23 درصد کمتر می‌شود.
ماما

مقاله‌ای در نشریه Cochrane Library پیشنهاد می‌کند که در دوران بارداری از یک شخص دیگر (مثل ماما) نیز بهره ببرید: بانوانی که بارداری آنها تحت نظارت متخصص زنان و زایمان و یک ماما بوده است، به احتمال 23 درصد کمتر دچار زایمان زودرس می‌شوند.همچنین احتمال اینکه پیش از هفته 24 دچار سقط جنین‌شوید، نیز 19 درصد کمتر می‌شود. شاید دلیل این نتایج بهترریشه در دفعات بیشتر معاینات داشته باشد که به تشخیص و درمان زودتر پیچیدگی‌ها بسیار کمک می‌کند. 

پاسخ دهید