معماری

استعمال دخانیات در بارداری

استعمال دخانیات در بارداری 

آثار زیانباری بر سلامت بینایی جنین دارد

مصرف سیگار به دلیل دارا بودن ترکیبات سمی، بخصوص در دوران بارداری اثرات بسیار سوء و خطرناکی بر سلامت مادر و جنین دارد.

شواهد مختلف حاکی از آن است که استعمال دخانیات در دوران بارداری علاوه بر افزایش خطر زایمان زودرس، کاهش رشد داخل رحمی، مرگ ناگهانی و همچنین اختلالات رفتاری نوزاد، آسیب عروق شبکیه را نیز به دنبال دارد.

بنابراین آن دسته از مادرانی که علی رغم این مساله هنوز مایل به ترک سیگار در دوران بارداری خود نیستند جنینشان متحمل آسیب های بسیار فراوانی در این دوران خواهد شد!

آسیب عروق شبکیه از جمله عوارض فراوان و شناخته شده مرتبط با استعمال دخانیات است که نباید اهمیت آن را نادیده گرفت. در واقع مصرف سیگار همزمان دو عارضه عمده تنگ کردن و کاهش انعطاف پذیری شریان ها و اتساع و پیچ خوردگی غیر طبیعی شبکه وریدی چشم ها را به دنبال دارد.

علاوه بر آن نوزادان متولد شده از مادران سیگاری بیش از دیگر همسالان خود در معرض افزایش فشار خون و به دنبال آن خطر خونریزی های چشمی قرار دارند.

با وجودیکه خوشبختانه این مشکلات به طور معمول تا پایان 6 ماهگی نوزاد برطرف می شوند ولی این مساله بیانگر شدت آسیب های وارده به جنینی است که در این دوران در معرض سموم حاصل از دود سیگار مادر قرار دارد. 

پاسخ دهید