معماری
سزارین

سزارین و خطرات و مزایای زایمان سزارین

سزارين به معناي خارج كردن جنين از محل برش جدار شكم و ديواره رحم است.
در سال 1549ميلادي تولد سزار به اين روش انجام شد و به همين علت به سزارين يعني روشي كه سزار با آن متولد شد معروف گرديد البته پرفسور ايراني مقيم آمريكا با اشاره اي به شاهنامه و تولد رستم در 1400 سال قبل از ميلاد اين روش را منسوب به ايرانيان دانسته و ريشه اصطلاح رايج عاميانه ((رستم زا)) را دراين  امر مي داند.

علل افزايش آمار سزارين
در گذشته سزارين فقط به منظور نجات مادر و جنين يا يكي از آنها به علل زير پيشنهاد مي شد:
–    تنگي لگن مادر
–    عدم پيشرفت يا طولاني شدن زايمان بيش از حد مقرر
–    وضعيت غير طبيعي جنين
–    ابتلاي مادر به بيماري ديابت يا بالا بودن فشار خون
–    هر گونه اختلال در سير طبيعي زايمان
ولي امروزه علاوه بر موارد فوق كه شايد حدود15% از زايمانهاي مشكل دار را در بر گيرد ،  سزارين  يكي از اعمال شايع جراحي است كه علل گرايش به آن متعدد است .

سزارین

علل گرايش به سزارين
علل تمايل پزشكان به جراحي سزارين.
از نظر زماني هدايت زايمان طبيعي 5 برابر جراحي سزارين زمان مي برد و با توجه به كمبودهاي زماني در اثر ترافيك تعدد بيماران و اشتغال هم زمان در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي اين زمان براي پزشگان ارزش بسيار دارد.
–    تفاوت دستمزد زايمان طبيعي با وجود زمانبري زياد با جراحي سزارين حتي به صورت بيمه هاي دولتي حدود 100هزار تومان است و اين به جز هزينه اي است كه مريض به عنوان دستمزد خاص (زير ميزي) به پزشك مي پردازد.
–    ترس پزشكان و ماماها از مشكلات حقوقي در نتيجه زايمان طبيعي كه منجر به اختلال در سلامت مادر و جنين شود.
علل تمايل مادران به سزارين
–    تبديل شدن سزارين به عملي تجملي و لوكس.
–    تمايل به بستري شدن در بيمارستانهاي خصوصي
–    مورد پسند بودن روش سزارين بين دوستان وآشنايان
–    انتخاب زمان زايمان با بر نامه ريزي قبلي
–    سنجش علاقه همسر به مادر باردار
–    نا شناخته بودن روشهاي كاهش درد زايمان
–    افزايش سن بچه دار شدن در زنان
–    كاهش تعداد باروري ها
–    هراس از درد و تصور غلط مادران كه با سزارين هيچگونه درد و مشكلي ندارند در حالي كه درد زايمان طبيعي قبل و درد سزارين بعد از جراحي است و درد درحالت طبيعي متناوب است و اجازه استراحت به مادر مي دهد ولي درد جراحي مداوم است.

–    رواج اين باور غلط كه ضريب هوشي نوزادان حاصل از سزارين بالا تر است در حالي كه ضريب هوشي ارتباطي با نحوه تولد نداردوحتي در مواردي تحقيقات ثابت كرده است كه ضريب هوشي نوزادان زايمان طبيعي بالا تر بوده است فقط ممكن است به علت نرمي استخوانها كمي كشيدگي طبيعي در سر كودك ايجاد شود كه در عرض يكماه با رشد كودك بر طرف مي شود.
–    اعتقاد به اين مسئله كه ضربه هاي زايمانها مختص زايمان طبيعي است در حالي كه فلج اعصاب بازوئي وشكستگي جمجمه وساير استخوانها درسزارين شيوع زيادي دارد.وفشاروارده بر قفسه سينه در زايمان طبيعي به خروج مايعات از ششها كمك كرده و باعث تنفس عميق وباز شدن كامل ريه ها مي شودوفشار وارده ناشي از عبور از كانال زايمان جنين را براي تطابق با محيط آماده مي كند.

عوارض سزارين
–     به گفته دكتر علي دباغ سر پرست اداره نظارت بر درمان وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي جراحي سزارين 70عارضه دارد مهلك ترين آن مرگ در اثرعفونت وخونريزي است ساير عوارض عبارتند از:
–    مورتاليته وموربيديته مادر وجنين كه هر دو از عوارض جراحي هاي بزرگ هستند
–    احتمال عفونت وآمبولي افزايش مي يابد
–    چسبندگي احشاءونازايي كه از عوارض دراز مدت محسوب مي شود
–    خونريزي زيادتقريبا دو برابر زايمان طبيعي
–    بالا بودن امكان آسيب به مثانه وروده ها
–    افزايش خطرمرگ جنين درزايمان بعدي به علت تاثير منفي ترميم رحم بر عملكرد جفت
–    شايع تر شدن مرگ نوزاد به علت بي دليل يا قبل از موقع بودن سزارين
–    شيوع افسردگي پس از زايمان در جراحي سزارين
–    تاثير منفي بر شيردهي مادر به علت مصرف آنتي بيوتيك هاوداروهاي خاص جراحي

با وجود اين عوارض ميزان جراحي هاي سزارين در سال 79 حدود35% بوده كه در سال 82 اين ميزان به سرعت افزايش يافته به طوري كه در بيمارستان هاي دولتي دانشگاهي 29%   دولتي غيردانشگاهي 46%ودربيمارستانهاي خصوصي 88%زايمانهابه شيوه سزارين بوده است .
–    در ايران استان قم با 4/44% بالاترين درصدوسيستان وبلوچستان با 3/4%پايين ترين آمار سزارين رادارا هستند واين نشان دهنده ي تاثيرعوامل اقتصادي واجتماعي وفرهنگي به عنوان فاكتورهاي مهم در شيوع سزارين مي باشد.
چه بايد كرد؟
–    چون انگيزه ي اصلي تمام مادران در انتخاب سزارين كاهش درد است پس تنها چاره ي كنترل معرفي روشهايي است كه درد زايمان را كاهش دهد. روشهايي كه امروزه با عنوان روشهاي زايمان بي درد معرفي مي شوند ولي متاسفانه آگاهي مادران وجامعه از آنها بسيار اندك است.

پاسخ دهید