معماری

نقش ويتامين C در كاهش خطر زايمان زودرس زنان باردار

بهره گيري از ويتامين C در رژيم غذايي زنان باردار خطر زايمان زودرس را در زنان كاهش مي دهد. به گفته پژوهشگران زنانيكه در دوران بارداري از مكمل هاي حاوي ويتامين C استفاده مي كنند , كمتر از سايرين به پارگي كيسه آب و زايمان زودرس دچار مي شوند اين محققان با بررسي 52 زن از ماه پنجم بارداري , تاثير تجويز روزانه 100 ميلي گرم ويتامين C را در مقايسه با دارونما بر ميزان موارد بروز زايمان زودرس در آنان ارزيابي كردند نتايج اين بررسي كه در گردهمايي اخيرانجمن متخصصان تغذيه آمريكامطرح شد , حاكيست ويتامين C با تقويت ساختمان كلاژني غشائ كيسه آب نقش بسزايي در پيشگيري از بروز زايمان زودرس در زنان باردار دارد بطوريكه در اين بررسي تنها 5 درصد زنانيكه ويتامين C دريافت كرده بودند , به زايمان زودرس دچار شدند حال آنكه اين مشكل در زنانيكه از دارونما استفاده كرده بودند , 25 درصدبود.

پاسخ دهید