معماری

پیروی از رژیم غذایی در بارداری

پیروی از یک رژیم غذایی محتاطانه

حاصل مطالعات صورت گرفته بر 66000 خانم باردار که در سال 2014 در کشور نروژ انجام شد حاکی از آن بود که عادات غذایی مادران باردار نقش موثری در کاهش شیوع زایمان زودرس دارد. محققان بر اساس یافته های این تحقیق به این نتیجه رسیدند که احتمال زایمان زودرس در آن دسته از خانم های بارداری که از یک الگوی غذایی محتاطانه برخوردار بوده و مصرف منظم میوه ها، سبزیجات، ماهی، غلات کامل، فیبر و آب کافی را به عنوان نوشیدنی در برنامه غذایی روزانه خود گنجانده اند 12% کمتر از سایر مادران باردار است.

بنا به عقیده محققان: “پیروی از یک الگوی غذایی محتاطانه، بیش از حذف کامل فست فودها در داشتن یک بارداری سالم موثر است.”

پاسخ دهید