درد های شکم در اواخر بارداری (دلیل و درمان)

دردهای ماه نهم بارداری,ترشحات ماه آخر بارداری,درد زیر شکم در ماه هفتم بارداری,پایین آمدن شکم در ماه آخر بارداری,درد واژن در ماه آخر بارداری,درد کشاله ران در ماه آخر بارداری
تمام بارداری‌ها به زایمان ختم می‌شوند که می‌تواند به‌خوبی قبل‌از 40‌هفتگی بارداری اتفاق افتد.
زایمان زودرس، ممکن‌است با شکم‌درد خود را نشان‌دهد. معمولاً درد بازگشتنی است و رحم در حالت انقباض می‌تواند حس شود. درد ممکن‌است با خروج موکوس و کمی خونروی از واژن همراه باشد. در معاینه‌ی بالینی واژن، سرویکس نرم و نازک و به‌سمت بالا کشیده و گاهی باز شده‌است‌.

معمولاً این زایمان زودرس را به دو گروه late و Early تقسیم‌بندی می‌کنند. زمانی‌که درد‌ زایمان خیلی قبل‌از ترم است «26تا۳۲هفتگی» مادر باید به بیمارستانی دارای بخش‌NICU منتقل شود و در‌صورت لزوم، جهت طولانی‌کردن بارداری از Tocolytic و بخصوصNifedipin استفاده‌گردد.

جداشدن زودرس جفت
جدا‌شدن جفت از بسترش قبل‌از مرحله‌ی سوم زایمان، دردناک است و باعث شوک‌می‌شود. درد به‌وسیله‌ی خونروی ‌داخل میومتر و جدا‌شدن فیبرها به‌صورت شدید و بالاخره رسیـدن بهVisceral Peritonium ایجاد می‌شود. این حالت نیز تولیـد Tonic Uterine Contraction می‌کند. نوع خونروی آن به سه‌حالت خود را نشان‌می‌دهد:

1ـConcealed
2ـRevealed
3ـ Mixed

درمان:
زایمان سریع و فوری، اگر بچه هنوز زنده است.

درد شکم با منشاء Extra Peri toneal Cause:
درحالت شدید و التهابی بارداری تحریک‌شده به‌وسیله‌ی فشار‌خون، مادر ممکن‌است از درد هیپوگاستریک همراه با استفراغ رنج ببـرد. او احتمالاً به فشار‌خون بالا با پروتئین اوری و ادم شناختــه‌شـــده بــه Preeclampsia یا Hypertensive Nephropathy مبتلا است. ممکن‌است به‌علت افزایش فشار‌خون در بینایی نیز اختلال داشته باشد (رتینوپاتی هیپرتانسیو).

درد جناق‌سینه در‌اثر کشیدگی پریتونیوم روی کبد بعد‌از اینکه کبد حالت ادماتوز پیدا‌کرد به‌وجود می‌آید که این حالت را Eclampsia گویند. درمان سریع و صحیح فشارخون، نشانه‌های فوق را از بین‌می‌برد.

پنومونی حاد
در مراحل اولیه خود را به‌وسیله‌ی حمله‌ی حاد درد و سختی ناحیه‌ی شکم نشان می‌دهد. دیگر نشانه‌ها: تب، افزایش تعداد تنفس و حرکات لبه‌های بینی می‌باشد. موارد مشکوک خصوصاً در اپیدمی انفلوآنزا باید جدی گرفته شود. جهت تشخیص نهایی، علاوه‌بر معاینه‌ی بالینی ریه‌ها، می‌توان از اشعه‌ی ایکس (با توجه به محافظت از برخورد امواج به جنین) نیز استفاده کرد.

روش درمان: بستری‌کردن در بیمارستان و تجویز آنتی‌بیوتیکی که برای بارداری بی‌خطر و برای عفونت مؤثر باشد.

Rectus Hematoma:
به‌ندرت ماهیچه‌ی رکتوس ممکن‌است Dehisce شود یا سیاهرگ‌های Interior Epigastric زیر ماهیچه پاره شوند. این سیاهرگ‌ها به دلیل اینکه دیواره‌ی ‌شکم بیش‌از‌حد به‌وسیله‌ی رحم بزرگ‌شده، کشیدگی پیدا می‌کند و حتی یک عطسه نیز ممکن‌است باعث پارگی آنها گردد. درد شدید است و معمولاً به یک قسمت از ماهیچه محدود می‌شود. خونروی اندک است ولی اگر چند سیاهرگ پاره شوند، مقدار آن افزایش‌می‌یابد.

روش تشخیص: دارای درد و حساس است و موقعی که مادر ماهیچه‌ی رکتوس را با بلند کردن سر منقبض می کند، تشدیدمی‌شود.

سونوگرافی کمک کننده است. اگر تشخیص داده شود، درمان محافظه کارانه است. اما در موارد ابهام انجام لاپاراتومی، وجود هماتوم پشت ماهیچه‌ی رکتوس را تأییدمی‌کند.

Pelvic arthroparty:
شل‌شدن لیگامنت‌های محافظت‌کننده‌ی مفاصل لگنی به‌دنبال ترشح هورمون Relaxin. این حالت به جدا‌شدن قابل‌ملاحظه‌ی Symphysis pubis و موجب درد شکم که با راه‌رفتن شدت پیدا‌می‌کند، منجر‌می‌شود. درمان، استراحت و Binder of little help است. این‌حالت ممکن‌است تا حدود ۲‌ماه بعد‌از زایمان ادامه یابد تا از‌بین‌برود، اما معمولاً از‌بین‌می‌رود.

امکان دیگر Gestatioal diabetes mellitus است که می‌تواند ایجاد شکم درد نماید.