کلیپ بریدن بند ناف نوزاد

کلیپ زیر مربوط به بریدن بند ناف نوزاد هستش،بعد از تولد نوزاد باید با رعبت شرایطی بند ناف رو از نوزاد جدا کرد.

بریدن بند ناف

فیلم بریدن بند ناف(CORD) نوزاد

اشتراک گذاری

نظرات برای این پست بسته شده .