تاثیر سن و روش زندگی پدر بر نوزاد

تاثیر سن و روش زندگی پدر بر نوزاد،تحقیقات جدید نشان می دهند بین نقص های مادرزادی، مصرف الکل و سن پدر و همچنین عوامل محیطی ارتباط مستقیمی وجود دارد. آنها معتقدند این نقص ها در نتیجه تغییرات اپی ژنتیک بوجود می آیند. که می توانند روی چندین نسل تاثیر گذار باشند.
گاهی پزشکان اختلالات طیفی الکلی جنینی را برای نوزاد تازه به دنیا آمده تشخیص دهند، در حالی که مادر هرگز نوشیدنی الکلی مصرف نکرده است (اف ا سی دی). یعنی پدر بامصرف الکل نه تنها روی فرزند خود، بلکه روی نسل های آینده نیز تاثیر می گذارد.

در تحقیقی که در مجله امریکایی “استم سل” به چاپ رسید، گفته شده شرایط و سبک زندگی پدر و مادر در سلامتی فرزند خود نقش دارد.

این یک نتیجه گیری کلی است که علم در ابتدای راه اثبات آن قرار دارد. این تحقیق توسط محقق ارشد دکتر جونا کیتلینسکا، پروفسور بیوشیمی و زیست شناسی ملکولی و سلولی انجام گرفت.
او معتقد است ما می دانیم شرایط تغذیه ای، هورمونی و روانی مادر همیشه روی تغییرات ساختار بدنی، واکنش سلولی و بیان ژن جنین تاثیر می گذارد.
ولی مطالعات ما نشان می دهد، همه شرایطی که در قسمت بالا به آنها اشاره کردیم در مورد پدر نیز صادق است. سبک زندگی و سن پدر روی ملکول هایی که عملکرد ژن را کنترل می کنند، تاثیر می گذارد. بنابراین پدر نه تنها روی فرزند خود بلکه روی نسل های آینده خانواده نیز تاثیر می گذارد.

بیش از هفتاد و پنج درصد کودکانی که به (اف ا سی دی) مبتلا هستند پدر آنها معتاد به الکل بوده و این نشان می دهد باید تاثیر منفی مصرف الکل قبل از بچه دار شدن به آنها گفته و فهمانده شود.”
این گزارش مروری بر شواهد انسانی و حیوانی است که به منظور نشان دادن رابطه بین پدر و  برنامه های اپی ژنتیک که فرزند آنها به را ارث می برد، انجام گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده