جدول زمانبندی واکسیناسیون زنان باردار

برنامه واکسیناسیون برای خانمهای باردار،زمان واکسن زدن در دوران بارداری،نکاتی برای دوران بارداری و واکسیناسیون نوزاد و جنین

به دلیل احتمال بروز بیماری کزاز نافی در نوزادان، توصیه می شود مادران باردار حتما در دوران بارداری علیه کزاز واکسینه شوند. اولین نوبت واکسیناسیون می تواند در هر یک از ماههای بارداری باشد، یعنی حتی در اولین مراجعه و هنگام تشکیل پرونده بهداشتی،

دومین تزریق باید به فاصله یک ماه از تزریق اول انجام گیرد. در مواردی که واکسیناسیون کزاز به تعویق افتد، واکسیناسیون، زمانی برای جلوگیری از کزاز نوزاد مؤثر خواهد بود که دومین تزریق، حداقل ۱۵ روز مانده به زایمان باشد. در مواردی که کمتر از ۱۵ روز به زایمان باقی باشد، گرچه تزریق نوبت دوم واکسن توصیه می شود ولی ممکن است نتیجه مطلوب بدست نیاید. لازم به تذکر است که در واکسیناسیون کلیه خانمهای باردار عیله کزاز، باید از واکسن توأم بالغین استفاده شود.

استفاده از دارو بدون تجویز پزشک در دوران بارداری می تواند زیان آور و حتی خطرناک باشد.

پس از بارداری

طی بارداری

پیش از بارداری

نام واکسن

بله

خیر

بله

هپاتیتA

بله

خیر

بله

هپاتیتB

بله، تا قبل از ۲۶ سالگی

خیر

بله،تا قبل از ۲۶ سالگی

پاپیلومای انسانی(HPV)

بله

بله

بله

آنفولانزا

بله

بله،Tdapترجیح داده می شود

بله

کزاز/دیفتری

بله، در صورتی که قبلاً تزریق نشده، بلافاصله پس از وضع حمل تزریق شود

بله، در هر بارداری بطور ایده آل بین هفته۲۷ تا ۳۶ ام بارداری

بله

Tdap

(کزاز، دیفتری،سیاه سرفه)

در صورت مستعد بودن، بلافاصله پس از وضع حمل تزریق شود

خیر

بله، تا ۴ هفته از بارداری خودداری کنید

آبله مرغان

بله

خیر

بله

(MMR)