چرا بعضی از بچه ها بیشتر شبیه پدرشان هستند؟

هیچ دلیل ژنتیکی برای این سوال وجود ندارد. اما اینکه چرا بچه بدون مو یا با چین و چروک های فراوان بدنیا می آید، احتمالا به مسائل ژنتیکی مربوط می شود.

نوزاد شما نشانه های زیستی بر روی بعضی از ژن ها می گذارد، که نمایانگر دستوالعمل های ژنتیک مورد استفاده است، که نام آنها Epigenetic tags  است، اما حدس بزنید چه اتفاقی می افتد؟ عملکرد شما در زمان بارداری از طریق تغذیه و رفتار می تواند بر این روند اثرگذار باشد و نشان دهد که نشانه ها به کجا می روند و کدامین ژن ها نمایانگر دستوالعمل های ژنتیک می باشند و بر سلامت فرزند شما تاثیر می گذارند.
در هر زمان فقط ۴ درصد از ژن های شما در این مراحل قابل دسترسی می باشند، در حالیکه بقیه آنان نمی توانند بطور فعال مورد استفاده قرار گیرند. با در نظر گرفتن اینکه کدامیک از ژن ها فعال نبوده و کدامیک آنان فعال می باشند، این تغییر و تحول ژن ها چیزی است، که هر فردی را بی همتا می سازد.
محیط اطراف شما در زمان بارداری می تواند در نمایش مسیر ژنی تغییر و تحول ایجاد کند. این بدین معناست که مواد شیمیایی که جنین در رحم مادر از طریق غذا در معرض آن قرار می گیرد و همچنین بوی رنگی که ممکن است مادر استشمام کند و دود سیگاری که در معرض آن هستید، می تواند بعنوان کلید چراغ زیستی عمل کند. روشن، خاموش، روشن، خاموش. پس شما حتی هنگام لقاح تخمک و شروع رشد جنین، برای نمایانگر شدن ژن های فرزندتان تصمیم می گیرید. گرچه هنوز نمی دانیم که چگونه می توانید رنگ چشم کودکتان را تغییر دهید و یا اینکه آیا او در سن ۳۵ سالگی موی خود را از دست خواهد داد! اما می دانیم چگونه بعضی از مواد بر موارد مهمی مثل وزن و هوش فرزند شما اثر گذار خواهند بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده