چگونه به فرزند نوجوانمان ياد بدهیم عصبانيت و خشمش را كنترل کند؟

بزرگ‌ترین معلم فرزندانمان، خودمانیم. صدای رفتار پدر و مادر آنقدر بلند است که کودکان صدای پدر و مادر را نمی‌شنوند، بنابراین گفتن اینکه این کار را بکن، آن کار را نکن، آنقدرها کارایی ندارد که ما با کارکردهای خودمان آن را نشان می‌دهیم.

توصیه می‌کنم هنگام مواجهه با عصبانیت فرزندتان آرامشتان را حفظ کنید تا بتوانید مدیریت درستی در رابطه با رفتار او یا دنیای پیرامونتان داشته باشید.

عواملی را که باعث بروز خشم و پرخاشگری می‌شود، شناسایی و خنثی کنید. در بسیاری موارد، ناکامی‌ها از جمله علت هایی هستند که باعث ایجاد پرخاشگری‌ می‌شوند بنابراین هدف‌های درست را برای فرزندتان تعریف کنید و از او در حد توانایی‌هایش توقع داشته باشید و ناکامی‌هایش را کم کنید.

در این صورت از بسیاری از خشم‌ها کاسته خواهد شد. بعد از این مساله راه‌های کنترل و مدیریت خشم را به فرزندتان آموزش دهید. می‌توانید با مراجعه به روان‌شناس یا روان‌پزشک کودک و نوجوان و دستورالعمل‌هایی که دریافت می‌کنید نیز تاثیرات بسیار بهتری به جا بگذارید.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده