خانه > کنترل کیفی آزمایشگاه > منابع خطا در شمارش پلاکت

منابع خطا در شمارش پلاکت

پلاکت منابع خطا در شمارش پلاکت عبارتند از: وجود قطعات لکوسیت ها در لوسمی ها که سبب افزایش کاذب تعداد پلاکت ها می شوند 2) چسبندگی پلاکت ها به نوتروفیل ها 3) لخته شدن خون در زمان نمونه برداری 4) تجمع پلاکتی 5) کدورت پلاسما