آنچه درباره پمپ هوای آکواریوم خود باید بدانید

پمپ هوا

 

بی شک هر فضای پر از آبی که مدت زیادی ساکن بوده و هیچ آبی به آن اضافه یا کم نشده است ، با کمبود اکسیژن مواجه می شود به خصوص اگر چندین جاندار آبزی در آن جا زندگی کنند اکسیژن با سرعت بیش تری در آب کاهش می یابد . این کمبود اکسیژن در بیش تر موارد منجر به مرگ آبزیان می شود که برای جلوگیری از تلفات می توان از پمپ هوا که به همین منظور ساخته شده است ، استفاده کرد .

نکته : در مورد افزایش اکسیژن آب می توان از گیاهان طبیعی هم استفاده کرد ، ولی آنها تنها در روز اکسیژن پس داده و زمانی که نور به آنها نرسد ؛ کربن دی اکسید تولید می کنند که این خود برای آبزیان مضر است . هم چنین در زمان نگهداری از اسکار یا سایر گوشتخواران این دسته هم نمی توان از گیاه طبیعی استفاده کرد .

پمپ هوا : همانطور که از نامش پیداست هوا را به بیرون پمپاژ می کند و می توان از آن برای انتقال اکسیژن به آب تانک بهره برد .

از پمپ هوا می توان برای به کار انداختن وسایل تزئینی ، فیلتر های داخلی ، سنگ هوا و سایر وسایل از این قبیل استفاده کرد .

پمپ ها را می توان از روی اندازه و تعداد لوله های آن به دو قسمت تقسیم کرد :

 

1- پمپ های یک لول :  در اصل برای استفاده در یک تانک ساخته شده اند که این نوع خود کوچک و بزرگ دارد .

2- پمپ های چند لول : برای استفاده در مورد بیش تر از یک تانک ساخته شده است و بیش تر آنها دارای شیر تنظیم هوای خروجی هستند

 

تذکر : هرگز پمپ هوا را پایین تر از سطح آب قرار ندهید ، چون پایین تر بودن از سطح آب موجب می شود آب در شلنگ به سمت پمپ حرکت کرده و با ورود به آن ، از کارایی پمپ بکاهد . ( البته تنها در زمان خاموش بودن پمپ ، آب به عقب حرکت می کند . )

شلنگ پمپ : لوله ای از جنس سیلیکون نرم که از طریق آن می توان هوای تولید شده توسط پمپ را به سنگ هوا ، فیلتر های داخلی و خارجی و … انتقال  داد .

نکته : برای ثابت نگه داشتن شلنگ ها در تانک می توان از بادکش ( بست ) هایی که به همین منظور ساخته شده اند ، استفاده کرد .

 برای تنظیم مقدار هوای ورودی به تانک دو راه وجود دارد : 1- کم کردن پمپ از طریق شیر آن ( فیلتر های کوچک دارای چنین قابلیتی نمی باشند . ) 2- از طریق یک رابط که قابلیت افزایش یا کاهش هوای خروجی را داشته باشد . در این مورد می توان از شیر های تنظیم کننده ی هوا که به نام ترمینال معروفند استفاده کرد .

پمپ هوا1

شیر های تنظیم کننده ی هوا ( ترمینال ) : یک طرف این شیر ها هوا را از پمپ گرفته و از طرف دیگر به وسیله ی مورد نظر متصل می کند و توسط شیر روی آن می توان فشار هوا را تنظیم کرد .

در مورد استفاده از یک پمپ برای چند آکواریوم و یا چند وسیله ای که با پمپ کار می کند ، می توان از شیر های چند تایی استفاده کرد که از این طریق می توان یک پمپ را حداکثر به 5 وسیله دیگر منتقل نمود . ( استفاده بیش تر از این تعداد در مورد پمپ های معمولی توصیه نمی شود . )

نکته : ترمینال های پلاستیکی بسیار زودتر از ترمینال های فلزی نشتی پیدا کرده و باعث کاهش هوای خروجی می شوند .

لوله های رابط : گاهی از اوقات لازم است هوای یک پمپ را به طور مساوی بین دو وسیله تقسیم کرد که می توان از لوله های رابط ( یک سر شلنگ به پمپمتصل شدهو دو سر دیگر به وسایل متصل می شود . ) استفاده کرد .

سنگ هوا : به کمک این وسیله می توان اکسیژن را از پمپ به صورت حباب به تانک انتقال داد . انواع سنگ های هوا بیش تر جنبه ی زیبایی دارند که بصورت زیر است :

1- سنگ هوای میله ای و کشیده : توسط این نوع سنگ هوا می توان دیوار ضخیمی از حباب در تانک تشکیل داد .

2-سنگ هوای حلقه ای : یک دیوار گرد از هوا تشکیل می دهد .

3- سنگ هوای استوانه ای کوچک : بیش تر در مورد تانک های کوچک کاربرد دارد که لازم است فشار کمتری به آب وارد شود . ( مثل تانک بچه ماهی ها )

4- سنگ هوای ستاره ای : یک نوع متفاوت از سنگ هوا که بیش تر جنبه ی زیبایی دارد .

برگرفته از:aquarium5