خانه > متفرقه > بزرگترین کشتی باری دنیا

بزرگترین کشتی باری دنیا

کشتی بلو مارین متعلق به شرکتی در نروژ، بزرگترین کشتی باری جهان است که می تواند کشتی و انواع سازه های عظیم مانند سکوهای نفتی را جابجا کند.

 

منبع : تکناز

 

تک ناز