نحوه نگهداری و تکثیر کیلی فیش

نام : کیلی فیش

زیستگاه اصلی : نهر ها و رودخانه های افریقا ، امریکا ، آسیا و جنوب اروپا             

اندازه : حداکثر 13 سانتی متر

غذا : آرتمیا ، گیاهان ، حشرات ، کرم و خرچنگ

اندازه تانک : 60 لیتر

خصوصیات فیزیکوشیمیایی : دما = 25- 20 درجه سانتیگراد – PH= 5.6-6.8

خصوصیات تانک : آب تانک آنها باید گرم و شورمزه باشد . ( نه شور و نه شیرین )

انواع : کیلی فیش ها ماهی های کپور دندان داری هستند که شامل گروه های مختلفی چون oviparous ، cyprinodontiform fish ، Aplocheilidae ، Cyprinodontidae ، Fundulidae ، Profundulidae ، Rivulidae و Valenciidae هستند .

هم چنین 127 گروه مختلف از کیلی فیش ها یافت شده است که Rivulidae ها با 320 گونه مختلف از بزرگترین آنها هستند .

سازگاری :

آنها با تتراها ، رسبوراس ها ، دانیو ها ، گوارمی دارف ، دیسکاس ، آنجل ، رنگین کمان ، زنده زاها و کت فیش های کوچک سازگارند .

بعضی از گونه های کیلی فیش ها را نمی توان به صورت مصنوعی تغذیه کرده و آنها به طور طبیعی از پلانکتون ها تغذیه می کنند . اما بعضی دیگر بسیار وحشی بوده و زنده زاها را می خورند .

آنها دارای رنگ های بسیاری هستند ولی خیلی به ندرت یافت می شوند . هم چنین چون نگهداری و تکثیر آنها در آکواریوم به راحتی صورت می گیرد ، برای تازه کارها مناسب هستند .

ماهی کیلی فیش

 

تشخیص جنسیت : کیلی فیش های نر دارای باله های بلند تر و رنگی تری نسبت به ماده هستند .

توجه : بعضی گونه های کیلی فیش را نمی توان با جفت خود در تانک نگهداری کرد .

گروه های مختلف آنها به روش های متفاوتی تکثیر می شوند .

1- بعضی از آنها تخم هایشان را روی گیاهان می چینند و اگر در تانک سنگ موجود باشد ، تخم ها را در حفره های بین سنگ ها می چینند .

2- گروهی از آنها هم در محل های مخصوصی جایگیری می کنند و پس از تخم گذاری به شدت از تخم ها مراقبت می کنند .

3- بعضی دیگر هم موقتاً برای تخم ریزی در چاله ها و زیر گِل ها زندگی می کنند و آنجا تخم ریزی می کنند .

معمولاً بچه ها دو هفته پس از بارور شدن تخم ها به دنیا می آیند .

برای تغذیه بچه ماهی ها هم می توان از آرتمیا استفاده کرد .

برگرفته از:aquarium5

دیدگاهتان را بنویسید