گل بنجامین

کشت و پرورش گل بنجامین,عکس گل بنجامین,نیازهای گل آپارتمانی گل بنجامین,رشد گل بنجامین و درختچه گلدانی گل بنجامین

بنجامین ( benjamina )
گیاهی بسیار زیبا ست که زیبایی خاصی به منزل می دهد از خانواده انجیر     ( موراسه ) برگهای کوچک  با رنگ سفید و سبز به صورت ابلق در آن دیده می شود معمولا بنجامین را به دلیل حساسیت بالا و مقاومت کم در برابر عوامل محیطی روی فیکوس بیجامین پیوند می زنند تا مقاومتر شود که اگر در صورت مشاهده برگهای سبز یکنواخت چون مربوط به پایه است بهتر است قطع شوند تا گیاه ابلق بهتر رشد کند .

گل بنجامین

گیاهی بسیار زیبا ست که زیبایی خاصی به منزل می دهد از خانواده انجیر (موراسه) است و برگ های کوچک با رنگ سفید و سبز به صورت ابلق در آن دیده می شود معمولا بنجامین را به دلیل حساسیت بالا و مقاومت کم در برابر عوامل محیطی روی فیکوس بیجامین پیوند می زنند تا مقاوم تر شود که اگر در صورت مشاهده برگ های سبز یکنواخت چون مربوط به پایه است بهتر است قطع شوند تا گیاه ابلق بهتر رشد کند.

درختچه آپارتمانی بنجامین,درختچه بنجامین,درختچه بنجامین ابلق,تکثیر درختچه بنجامین,نگهداری از درختچه بنجامین,روش نگهداری درختچه بنجامین,قیمت درختچه بنجامین,روش تکثیر درختچه بنجامین,نگهداری درختچه بنجامین,نحوه نگهداری درختچه بنجامین,طریقه نگهداری درختچه بنجامین,گل و گیاهان آپارتمانی

نیازها:
نور: به نور بیشتری  نسبت به سایر گیاهان آپارتمانی نیازمند است اما تابش مستقیم آفتاب را تحمل نمی کند (معمولا بهترین نور حالتی است که گلدان در زیر سایه بان جنوبی طوری قرار گیرد که آفتاب به گلدان گیاه برسد اما به برگ های گیاه آفتاب نتابد و برگ ها در سایه (نور کامل) باشند)
نکته: چون بنجامین نسبت به تغییر عوامل محیطی حساس است و با کمترین تغییری برگ ها ریزش می کند، از چرخاندن و جابه جایی گلدان بپرهیزید.
دما: حداقل درجه حرارت در زمستان ۱۵ و در تابستان حداکثر ۲۴ درجه است و در زمستان حتما باید در اتاق نگهداری شود که نسبت به سرما حساس است.
آبیاری: در بین دو آبیاری اجازه دهید تا سطح خاک خشک شود (باید به اندازه یک انگشت در زیر خاک را بازدید کرد اگر خشک بود باید آبیاری بعدی صورت گیرد) و معمولا در خانه ها به دلیل عدم رعایت این مساله و آبیاری بیش از اندازه گیاه از بین می رود. بهتر است از آبی که چند ساعت در محیط بوده و هم دمای محیط است برای آبیاری استفاده شود هرگز با آب سرد آبیاری نکنید.
▪ خاک: بهترین خاک کمپوست (خاک برگ) یا کود حیوانی یا خاک لوم است (مخلوطی از شن، رس و مواد آلی (برگ پوسیده)) است.
▪ تکثیر: تکثیر این گیاه در آپارتمان مشکل است، برای تکثیر از قلمه هایی که حداقل یک برگ همراه دارد استفاده شود.
نکته مهم: برای اشخاصی که در نگهداری گیاهان آپارتمانی تازه کار هستند نگهداری بنجامین توصیه نمی شود زیرا گیاه خیلی حساسی است و نگهداری این گیاه برای افراد کمی با تجربه توصیه می شود.

نیازها :

نور :
ه نور بیشتری نسبت به سایر گیاهان آپارتمانی نیازمند است اما تابش مستقیم آفتاب را تحمل نمی کند ( معمولا بهترین نور حالتی است که گلدان در زیر سایه بان جنوبی طوری قرار گیرد که آفتاب به گلدان گیاه برسد اما به برگهای گیاه آفتاب نتابد و برگها  در سایه ( نور کامل ) باشند )

نکته :
چون بنجامین نسبت به تغییر عوامل محیطی حساس است و با کمترین تغییری برگها ریزش می کند از چرخاندن و جابجایی گلدان بپرهیزید .

دما :
حداقل درجه حرارت در زمستان 15 و در تابستان حداکثر 24 درجه می باشد و در زمستان حتما باید در اتاق نگهداری شود نسبت به سرما حساس است .

آبیاری :
در بین دو آبیاری اجازه دهید تا سطح خاک خشک شود ( باید به اندازه یک انگشت در زیر خاک را بازدید نمود اگر خشک بود باید آبیاری بعدی صورت گیرد ) و معمولا در خانه ها به دلیل عدم رعایت این مساله و آبیاری بیش از اندازه گیاه از بین می رود  . بهتر است از آبی که چند ساعت در محیط بوده و همدمای محیط است برای آبیاری استفاده شود هرگز با آب سرد آبیاری نکنید .

خاک :
بهترین خاک  کمپوست  ( خاک برگ ) یا کود حیوانی یا خاک لوم است  ( مخلوطی از شن ، رس و مواد آلی ( برگ پوسیده ) ) است .

تکثیر :
تکثیر این گیاه در آپارتمان مشکل است برای تکثیر از قلمه هایی که حداقل یک برگ همراه دارد استفاده شود

نکته مهم :
برای اشخاصی که در نگهداری گیاهان آپارتمانی تازه کار هستند نگهداری بنجامین توصیه نمی شود زیرا گیاه خیلی حساسی است  و نگهداری این گیاه  برای افراد کمی با تجربه توصیه می شود .