گزارشکار آشنایی با یکی از روش های جدا سازی (استخراج)

مقدمه و تئوری:

انتقال یا جدا کردن يك تركيب از يك حلال توسط حلال امتزاج ناپذیر دیگر را استخراج مي گویند. اصل این روش بر پایه ی قانون توزیع استوار است. استخراج روشی دیگر برای جداسازی است. معمولاً زمانی که برای خالص کردن ماده ای، روش تقطیر جوابگو نباشد، از استخراج استفاده می شود. این فرایند شیمیایی اساسی اغلب در واکنشهای اسید باز قابل برگشت انجام میگیرد.

ادامه در فایل زیر:

قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – استخراج

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده