گزارشکار بررسی افت فشار در لوله‏ ها و اتصالات

بررسی افت فشار در لوله‏ ها و اتصالات

هدف آزمایش

بررسی افت فشار در اتصالات یک مسیر لوله کشی ورسم نمودار افت فشار به ازاء تغییرات دبی.

 

تئوری آزمایش

معلوم شده است که مقاومت اصطکاکی که سیال در هنگام حرکت در طول یک لوله ایجاد می‏کند باعث افت پیوسته ای در انرژی یا هد کل سیال می‏شود.

که افت از رابطه زیر بدست می‏آِید:

(فرمول دارسی-ویسباخ) که f ضریب اصطکاک می‏باشدوتابع رینولدزوزبری نسبی می‏باشد.

معادله دیگر که در جریان لوله‏ها استفاده می‏شود معادله هایزن- ویلیامز می‏باشد

می‏باشد و n=1.852 می‏باشد و c از جدول زیر حساب می‏شود.

Cزبری لوله
۱۴۰لوله‏های بسیار صیقلی مستقیم
۱۳۰لوله‏های بسیار صاف
۱۲۰چوب فولاد جوش داده شده

 

تلفات هد جزیی که در نتیجه عبور سیال از اتصالات مختلف و به خاطر وجود پدیده‏هایی نظیر جدایی جریان و نواحی گردابه ای ایجاد می‏شوند :

که k ضریب تلفات می‏باشد.

در شبکه‏های حلقوی می‏توان از دو رابطه زیر استفاده کرد:

شرح آزمایش:

دستگاه دارای سه قسمت می‏باشد قسمت اول شامل مخازن آب و پمپ می‏باشد. قسمت دوم تابلویی است که مسیر لوله کشی روی آن قرار گرفته است. قسمت سوم تابلویی است که بر روی آن لوله‏های شیشه ای قرار گرفته اند.

 

اجزاء مختلف دستگاه عبارتند از :

۱) کنتور: برای اندازه گیری حجم آب ورودی به سیستم

۲)مخزن فوقانی : جهت تامین فشار ثابت بر روی سیستم

۳)الکتروپمپ: به همراه شیر‏های پاس جهت کنترل دبی خروجی از پمپ

۴)مخزن تحتانی : برای جمع آوری آب

۵)شیر یکطرفه: جهت جلوگیری از برگشت ستون آب موجود برروی پروانه الکتروپمپ

ادامه و متن کامل در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – افت فشار

دیدگاهتان را بنویسید