گزارشکار مشاهده مخاط دهان

مشاهده مخاط دهان

هدف:

۱) آشنایی با روش آماده سازی سلول جانوری برای مشاهده قسمتهای مختلف آن

۲)آشنایی با روشهای نمونه برداری سلولهای اپیتلیال(پوششی) زبان برای مشاهده زیر میکروسکوپ

۳)آشنایی با مراحل مختلف آماده سازی از قبیل گسترش ، ثابت کردن، رنگ آمیزی و غیره

 

روش کار:

برای انجام این آزمایش رعایت و انجام مراحل زیر ضروری می باشد:

۱-برداشت نمونه ، ۲-گسترش ، ۳- ثابت کردن ، ۴-رنگ آمیزی ، ۵-شستشو ، ۶-خشک کردن ، ۷-مطالعه.

ابتدا سوآپ استریل زیر زبان کشیده می شود بطوری که سلولهای پوششی زیر زبان به سوآپ بچسبند. نمونه برداشته شده در وسط لام قرار داده شده و به شعاع حدودا ۵/۰ الی ۱ سانتی متر پخش میگردد. برای ثابت کردن

متن کامل و ادامه در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – مخاط دهان

دیدگاهتان را بنویسید