گزارشکار چگالی اجسام

عنوان آزمایش : چگالی اجسام

 

هدف: با استفاده از قانون ارشمیدس چگالی اجسام را تعیین می کنیم

 

تئوری:

چگالی مقدار جرم موجود در واحد حجم ماده است که آنرا با علامت اختصاری ρ نشان می‌دهند که از رابطه ρ=m/V یا D=m/V بدست می‌آید. در این رابطه D یا ρ چگالی ماده ، m جرم جسم و V حجم اشغال شده توسط آن ماده می‌باشد.طبق قانون ارشمیدس ،هر گاه جسمی در شاره ای قرار می گیرد به اندازه وزن شاره هم حچم از وزن آن جسم کم می شود.

دید کلی

مردم گاهی می‌گویند سرب سنگیتر از پَر است. اما یک گونی بزرگ پُر از پَر ، سنیگتر از یک ساچمه سربی است. واژه سنگینی سه مفهوم متفاوت دارد. مثلا در عبارت «یک سنگ خیلی سنگین است و نمی‌شود حرکت داد.» ، منظور وزن سنگ است. در چنین مفهومی هیچ جوابی برای پرسش «شیر سنگینتر است یا آب؟» وجود ندارد. سوالات اخیر مربوط به یک ویژگی عام از کلیه مواد می‌باشد. این ویژگی چگالی یا جرم حجمی نام دارد که از مشخصه‌های فیزیکی مواد به حساب می‌آید که این ویژگی مواد مستقل از ابعاد نمونه می‌باشد. بنابراین برای بیان دقیق ، باید بگوییم چگالی سرب بیشتر از چگالی پر است و در مورد شیر و آب نیز این امر صادق است.

 

متن کامل در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – چگالی اجسام

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده