گزارش کار آزمایش تراکم خاک

نام آزمایش: تراکم .هدف از انجام عملیات تراکم, کاهش میزان تخلخل خاک است. وجود آب تا میزان مشخصی, سبب تسهیل این عملیات می گردد. به دست آوردن این حد رطوبت و وزن مخصوص خشک بیشینه خاک پس از به کار بردن میزان معینی انرژی کوبشی, هدف مهم آزمایش تراکم است.

وسایل آزمایش :

چکش استانداردیا اصلاح شده+قالب تراکم استانداردیا اصلاح شده+الک نمره”۱+خاک خشک حداقل۵Kg+آب به مقدار لازم +ظروف چینی +گرمخانه + ترازو با دقت ۰٫۱ +جک هیدرولیکی

تئوری مسأله:

گرچه اصول تراکم هنوز به طور کامل شناخته نشده است, این نکته قابل درک است که آب در خاک,  مخصوصاً در خاکهای ریزدانه, نقش مهمی را بازی می کند؛ وقتی آب به خاک خشک اضافه می شود, ذرات خاک یک لایه نازک از آب (فیلم) را جذب سطحی می کنند. در اثر اضافه کردن بیشتر آب, این لایه های نازک ضخیم تر شده, اجازه می دهند تا ذرات خاک راحت تر روی یکدیگر بغلتند. این مرحله اغلبِِ روغنکاری نامیده می شود. تا وقتی که ضخامت این لایه نازک آب روی ذرات درشت, در مقایسه با قطر ذرات قابل توجه نباشد, تاثیر عمل روغنکاری تنها به ذرات ریزدانه خاک محدود می شود. به همین خاطر, اضافه کردن مقدار کمی آب به خاک خشک به عمل متراکم کردن خاک کمک می کند.

در عمل متراکم کردن, آب اضافه شده جایگزین هوایی می شود که در خلل و فرج خاک وجود دارند. ولی بعد از رسیدن به درصد بالایی از اشباع, آب فضاهایی که می تواند توسط ذرات خاک پر شود, اشغال می کند و مقدار هوای محبوس شده در خاک اساساً ثابت می ماند.

شرح آزمایش:( تراکم به روش آشوی استاندارد)

  1. قالب خالی را همراه با ته آن و بدون حلقه دور قالب وزن کنید.
  2. یک نمونه نماینده kg 7/2 (lb 6) از خاکی که باید آزمایش شود, آماده کنید. همه کلوخه های خاک را در یک هاون توسط چکشی که سر آن لاستیکی است خرد کنید و خاک را با الک شماره ۴ سرند نمائید.
  3. با خاکی که از الک شماره ۴ عبور داده شده, یک لایه ۵ تا ۸ سانتیمتری در قالب درست کنید.

ادامه در فایل word زیر با ۴ صفحه حاوی نمودارها و جدول و فرمول ها:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید