گزارش کار آزمایش پل وتسون

آزمایش ( پل وتسون )

هدف آزمایش :

هدف از این آزمایش ، یافتن مقاومت مجهول ، توسط روشی به نام پل وتسون است که در سال 1843 میلادی ، جان وتسون ، این طرح را برای محاسبه مقاومت مجهول ارائه داد .

 

موارد مصرفی :

  1. مولد
  2. رئوستا (مقاومت متغیر)
  3. دو عدد مقاومت با مقاومت معلوم و یک مقاومت مجهول (برای این کار میتوانیم سه مقاومت بگیریم و یکی را به عنوان مقاومت مجهول استفاده کنیم .)
  4. گالوانومتر
  5. سیم های رابط
  6. ولت متر
  7. آمپر متر

 

شرح کار:

شکل مدار پل وتسون مانند شکل زیر است :

دو سر مقاومت های R1 و R2 به هم وصل است . بنابراین ، این دو مقاومت در سر A دارای پتانسیل یکسانی هستند . و همچنین دو سر مقاومت های R3 و Rx نیز در B به هم متصل هستند . بنابر این ، این دو مقاومت نیز در سر B دارای پتانسیل یکسانی هستند .

مقاومت R3 یک مقاومت متغیر (رئوستا) بوده و Rx نیز مقاومت مجهول ما میباشد .

اگر با کم و زیاد کردن مقاومت متغیر (R3) ، عددی که گالوانومتر نشان میدهد صفر شود ، میتوان نتیجه گرفت که در پتانسیل در نقاط C و D برابر میباشد و اختلاف پتانسیل بین این دو نقطه برابر صفر شده است . پس R1 با Rx و همچنین R2 با R3 متوالی میشوند . (میدانیم که در مقاومتهایی که بصورت متوالی بسته میشوند ، جریان های برابری عبور میکند .)

از VC = VD و همچنین از اینکه پتانسیل دو مقاومت

متن کامل و ادامه در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – پل وتسون

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده