گزارش کار آشنایی با دستگاه جذب اتمی

 

در روش نشر اتمی همانطورکه می دانیم برای عناصر سبک از شعله و برای عناصر سنگین از پلاسما استفاده می کنیم.

در روشهای جذب اتمی نور به نمونه تابانده می شود که در این صورت نمونه اتمی شده و در ادامه نمونه اتمی شده سبب تابش نور می شود که در این صورت نور عنصر جذب شده

و در دتکتور یا آشکار ساز نمایان می شود.

منابع عمده نوری در روش جذب اتمی لامپ هالوکاتد بوده که این لامپ از یک کاتد و آند که داخل آن از گاز آرگون پر شده ، تشکیل شده است.

شعله ی این مشعل خطی بوده و نوع دتکتور آن PMT است.

توجه ! : برای عناصر سنگین از شعله اکسیژن استفاده می شود و دقت شود که ترکیب اکسید نیترو برای عناصر آلمینیوم و اورانیم و … کاربرد دارد.

مراحل کار با یک دستگاه جذب اتمی

این دستگاه که توسط شرکت Varian  طراحی شده متصل به یک کامپیوتر بوده و با نرم افزار  SpecteraAA  قابل اجراست.

اما یک سری رنگ برای محدوده کاری دستگاه تعریف شده که به شرح زیر است :

زرد………………………………عناصر با شعله قابل اندازاه گیری

قرمز……………………………..شعله دیر گداز حاوی اکسید نیترو

متن کامل همراه با نمودار در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان