گزارش کار انتقال حرارت

به طور کلی در صنایع نفت پتروشیمی و گاز و دستگاههای تقطیر وسایلی وجود دارند که کارشان از یک مایع یا گاز به یک مایع یا گاز دیگر است .

این انتقال حرارت از جداره فلزی یک لوله طوری انجام می گیرد که از مخلوط شدن آنها جلوگیری می کند ، دستگاههایی که این تبادل را انجام می هند به طور کلی مبدل حراراتی نامیده می شوند .

از مبدل حرارتی برای درجه حرارت مایعی که لازم است سرد شود و یا گرم کردن درجه حرارت مایعی که قرار است درجه حرارتش افزایش یابد استفاده می شود . همچنین هر دستگاه تقطیر برای جداسازی و تفکیک مواد مختلف نفتی جهت تهیه فرآورده ی مختلف از نفت خام که هر کدام دارای نقطه جوش خاصی می باشند نفت خام را حرارت می دهند تا هر ماده در حرارت معینی به جوش آمده ، تبخیر و از بقیه مواد جدا شود و ربای اینکه مواد قابل انبار کردن باید مفداری یا تمام حرارت آنها را کاهش دهند. این عملیات بوسیله مبدل حرارتی صورت می گیرد .

مبدلهای حرارتی در طرحهای مختلف و متنوع و اندازه های متفاوت ساخته می شوند و بسته به شرایط کار آنها اساس کار متفاوتی دارند و لی اساس همگی آنها یکسان است . یعنی تبادل حرارت انجام می دهند .

انواع مبدلهای حرارتی عبارتند از :

1 ) بویلر     2 ) سوپر هیتر     3 ) پیش گرم کن     4 ) ری بویلر       5 ) گرم کننده   6 ) تبخیر کننده      7 ) خنک کن     8 ) چگالنده     9 ) سرد کننده       10 ) برجهای خنک کننده آب   11 ) مبدل حرارت

مبدل حرارت : اگر تبادل حرارت بین دو سیال انجام شود آن را مبدل حرارتی می نامند . و یا می توان گفت اگر هیچ کدام از دو سیال نه تبخیر شود و نه تقطیر ، این دستگاه را مبدل حرارتی می گویند .

مبدل حرارتی پوسته و لوله : این نوع مبدل معمول ترین نوع مبدل حرارتی در صنعت نفت است و دارای سطح انتقال حرارت زیادی در واحد حجم اشغال شده می باشد ساختمان مبدل پوسته و لوله از تعداد زیادی لوله های مداری که در داخل یک لوله یا دو صفحه لوله متصل شده اند و درون پوسته ای استوانه ای شکل قرار گرفته اند .

لوله ها ممکن است به صورت مستقیم و یا بصورت U شکل باشند . لوله های مستقیم احتیاج به دو صفحه تیوب دارند ولی سر تیوب های U  شکل فقط یک صفحه تیوب به کار می رود .

یک سیال داخل لوله ها جریان دارد که نام آن Tube Side Fluid  و سیال دیگر درون جریان دارد که Shell Side Fluid  نامیده می شود .

گاز در سیال فوق یکی سرد ودیگر گرم می باشد و بدون تماس مستقیم با یکدیگر از طریق دیواره فلزی لوله با یکدیگر تبادل حرارت انجام می دهند . با توجه به آزمایش در می یابیم که بهترین تبادل وقتی امکان پذیر است که دو سیال درون پوسته و لوله در خلاف راستای یکدیگر حرکت نمایند .

میزان انتقالذ حرارت در مبدلها به عوامل زیر بستگی ارد :

1 ) اختلاف درجه حرارت بین دو مایع

2 ) میزان سطح تماس

3 ) ضخامت و جنس ساختمان مبدل

4 ) حجم سیال درون پوسته و لوله و نحوه تقسیم آنها

 

اختلاف دمای متوسط لگاریتمی :

در مبدلگرمایی دو لوله سیالها می توانند بصورت جریان های موازی یا مخالف جریان یابند و نیم رخهای دمایی این دو حالت به صورت زیر است و انتقال گرمایی این آزمایش در لوله از فرمول زیر بدست می آید و …

ادامه متن در فایل زیر:

قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده