گزارش کار اندازه گیری هماتوکریت به روش میکرو

هدف: اندازه گیری مقدار هماتوکریت خون  به روش میکرو

(Hematocrit (HCT

هماتوکریت ، نسبت حجم گلبول های قرمز خون به حجم معینی از خون است که معمولا به درصد بیان می شود.

وسایل مورد نیاز:

لانست در صورت خونگیری ، پنبه ، الکل

ویال حاوی خون ، لوله موئین ، خمیر مخصوص برای انسداد لوله موئین

خط کش مخصوص هماتوکریت ، سانترفیوژ

روش انجام تست:

ویال حاوی خون را به آرامی چند مرتبه تکان می دهیم تا به هم بخورد.

درب آن را باز کرده و ویال را بصورت افقی نگاه می داریم ، سپس لوله موئین را از انتها وارد آن کرده  و اجازه می دهیم تا طبق خاصیّت موئینگی ، خون وارد لوله موئین شود ، خون باید تا سه چهارم لوله وارد شود.

پس از برداشت مقدار مورد نظر ، لوله را از ویال خارج کرده و اطراف آن را با پنبه پاک می کنیم.

لوله را از سمتی که خون وارد آن شده ، به ظرف خمیر میزنیم ، این روند را طوری انجام می دهیم که خمیر به اندازه یک سانتی متر وارد لوله شده و موجب انسداد انتهای آن شود.

متن کامل در فایل ورد زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – hct

دیدگاهتان را بنویسید