گزارش کار بررسي جانوران تك‌سلولي(پارامسيوم)

بررسي جانوران تك‌سلولي(پارامسيوم)

هدف:

1)آشنايي با چگونگي پرورش پارامسيوم به عنوان نمونه‌اي از تك سلولي‌ها.

2)آشنايي با رفتار پارامسيوم و طرز حركت آن.

3)آشنايي با روشهاي رنگ‌آميزي ساده .

4)مشاهده قسمتهاي مختلف پارامسيوم.

روش كار:

الف) پرورش پارامسيوم

حدودا دو هفته قبل از آزمايش مقداري آب بركه يا هر گونه آب راكد و يا اينكه آب جويبار در داخل يك ظرف  شيشه‌اي   (مثل شيشه عسل) ريخته و به آن مقداري علف سبز ريخته مي‌شود. سپس شيشه مذكور در جلوي پنجره آزمايشگاه و يا اطاق منزل گذاشته مي‌شود. روزي يك يا دو بار جهت تامين اكسيژن درب شيشه بمدت نيم ساعت باز نگه داشته مي‌شود. پس از مدتي با افزايش جمعيت پارامسيوم و بعضي از موجودات زنده ديگر در داخل

متن کامل و ادامه در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده