گزارش کار تورژسانس وپلاسمولیز پیاز

تورژسانس و پلاسمولیز در پیاز,تورژسانس و پلاسمولیز در سلولهای گیاهی,گزارشکار فیزیولوژی گیاهی ۱,عکس پلاسمولیز پیاز,پلاسمولیز چیست,تورژسانس چیست,تعریف تورژسانس و پلاسمولیز,تعریف پلاسمولیز

هدف:

آشنایی با مفهوم تورژسانس وپلاسمولیز و دیدن این پدیده در زیر میکروسکوپ

وسایل مورد نیاز

محلول های نمک طعام در غلظت های ۱-۳-۵-۷-۹-۱۱ گرم در لیتر،آب مقطر، قطعاتی از گلبرگ های گل های مختلف یا بشره ی پیاز

لام ،لامل ، میکروسکوپ، محلول ایزوتونیک گیاهی (نمک۵/۹%)، محلول هیپرتونیک گیاهی محلول نمک۲۰%

شرح آزمایش

قطعاتی از اپیدرم را جدا کرده و هر یک از قطعات را در یک محلول باغلظت متفاوت قرار می دهیم ویک قطعه را هم در آب مقطر خالص قرار می دهیم و پس از ۲۰ دقیقه آنها را خارج کرده و ….

متن کامل گزارش کار در فایل word زیر :قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید