گزارش کار لوازم تشريح مهره‌داران و روش تشريح

لوازم تشريح مهره‌داران و روش تشريح

هدف:

1)آشنايي با لوازم و ابزار تشريح.

2)آشنايي با روشهاي جمع‌اوري مهره‌داران.

3)آشنايي با روش تشريح مهره‌داران.

 

روش كار:

الف) لوازم تشريح: چاقوي جراحي(اسكالپل)، قيچي، سوند، گيره، پنس، تيغه‌هاي چاقوي جراحي در اندازه و شماره‌هاي مختلف، يونوليت و يا سيني تشريح، سنجاق ته گرد، دستگاه چاقو تيز كن، گيره متصل به ميز، پنبه، الكل، اتر.

RIAL 10,000 – لوازم تشریح

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده