گزارش کار مشاهده اپیدرم پیاز

گزارش کار مشاهده اپیدرم پیاز,عکس اپیدرم پیاز زیر میکروسکوپ,پلاسمولیز بشره پیاز,سلول پیاز زیر میکروسکوپ,بشره پیاز چیست,گزارش کار اپیدرم تره,عکس سلول های پوست پیاز,فلس پیاز

بررسی و مشاهده سلولهای اپیدرم (بشره )پیاز:

وسایل مورد نیاز: لام، لامل، محلول لوگل، آب مقطر، فلس پیاز

اهداف رفتاری:
آشنایی با اجزاء داخلی و سلول های گیاهی و مشاهده ی آنها در زیر میکروسکوپ
شرح کار :
ابتدا پوسته ی نازکی که بر روی پیاز قرار دارد به آن چسبیده است را که با جدا کردن قسمتی از خود پیاز ،جدا می شودرا درون رنگ متیلن بلو قرار داده و پس از چند دقیقه آنرا برداشته وبر روی لام قرار داده و یک قطره آب روی آن میچکانیم، سپس لامل را بر روی آن قرار می دهیم .سپس آنرا در زیر میکروسکوپ گذاشته ودر ابتدا آنرا با عدسی ۱۰ وپس از پیدا کردن….

ادامه متن با تصویر و دانلود فایل word در لینک زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید