گزارش کار های استخراج

روش استخراج آسپرین خالص از محلول

روش استخراج بتا  نفتول

روش استخراج نفتالین از محلول آلی

روش استخراج نیترو آنیلین از محلول آبی

روش استخراج بنزوئیک اسید از محلول آب

روش استخراج نیترو آنیلین از محلول آبی

روش استخراج ارتو هیدروکسیل تولوئن از محلول آب

تمامی دستورالعمل ها و شرح آزمایش ها در فایل زیر:

RIAL 10,000 – خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید