گزارش کار و دستورالعمل شناخت قانون بقای جرم وآشنایی با چرخه مس

تئوری آزمایش

قانون بقای جرم:

سرآغاز شیمی جدید، آزمایشهای آنتوان لاوازیه است. لاوازیه با تعمق کافی دست اندرکار براندازی نظریه فلوژیستون شد و انقلابی در شیمی پدید آورد او (که از ترازوی شیمیایی بسیار استفاده می‌کرد) با تکیه بر نتایج آزمایشهای کمّی به توضیح تعدادی از پدیده‌های شیمیایی دست یافت.

گئورگ ارنست اشتال نظریه فلوژیستون را بیان کرد که در سراسر سده هجدهم، نظریه مسلط در علم شیمی بود.

فلوژیستون یا ” اصل آتش ” جزئی از هر ماده سوختنی بود.

چنین پنداشته شد که هر جسم در اثر سوختن، فلوژیستون خود را آزاد می‌کند و به صورت ساده‌تری در می‌آید، همچنین نقش هوا را در سوختن، انتقال فلوژیستون می‌دانستند. مثلاً بنابر نظریه فلوژیستون خواهیم داشت:

فلوژیستون+ خاکستر چوب

 

و امروزه می‌دانیم فرآیند سوختن چوب چنین است:

گازهای اکسیژن‌دار+خاکستر گاز اکسیژن+ چوب

هم چنین این نظریه تشکیل یک اکسید فلزی (کالکس) در اثر حرارت دادن فلز در هوا (عمل تکلیس) را به طریقی مشابه تفسیر می‌کند:

فلوژیستون + کالکس فلز

و اکنون فرآیند زیر برای ما روشن است و ….

شرح آزمایش :

مرحله اول: ابتدا مقداری مس (cu) به وزن ۱۱۷/۰ گرم را با ترازوی دقیق دیجیتالی در آزمایشگاه وزن می کنیم این مقدارنباید متجاوز از۱۲/۰گرم وکمتر از ۰۹/۰ گرم باشد.

پس از برداشتن مس مورد نظر آن را یک ارلن قرار داده وحدود ۱۰میلی متر اسید نیتریک   ۶ نرمال به آن می افزایم سپس چراغ گاز بونزن را روشن کرده وشعله را تنظیم می نمایم سپس سه پایه و توری بر روی چراغ بونزن قرار می دهیم تا حرارت درسطح توری کاملاً پخش شود سپس ارلن حاوی مس و اسید نیتریک ۶ نرمال را روی آن قرار داده تا بر اثر حرارت واکنش به طور کامل انجام شود و هر از چند ثانیه ارلن را تکان می دهیم .

بعد از کامل شدن واکنش توسط حرارت ، مس قرمز رنگ به علت حل شدن در نیتریک اسید ۶ نرمال بی رنگ تغییر رنگ داده واز آبی باز به فیروزه ای رنگ تبدیل شد که فیروزه ای رنگ شدن محلول حاکی از آن است که واکنش به طور کامل انجام شده است . باید متذکر شویم در هنگام حل شدن مس در نیتریک اسید ۶ نرمال به وسیله حرارت این واکنش در زیر هود انجام شود چون گاز های خارج شده سمی و آزار دهنده می باشد و ….

متن های کامل گزارش آزمایش در فایل زیر:

قیمت:۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید