گزارش کار ژنتیک کروموزوم پلی تن

کروموزوم پلی تن چیست؟,پلیمر پلی تن,گزارش کار مگس سرکه,شکل کروموزوم پلی تن,پلی اتن چیست,لارو مگس سرکه,تشریح لارو مگس سرکه

هدف:بررسی کروموزوم های پلی تنی (Polytene chromosome)

مقدمه:

((برای اولین بار توسط بالبیانی در سال ۱۸۸۱ کشف شد.اهمیت سیتو ژنتیک آن درسال ۱۹۳۴ توسطkoltzoff  اشکار گردید.پلی تنی ناشی از پدیده ی endocycle است که طی آن فرآیند همانندسازی و مضاعفی کروموزوم ها صورت می گیرد بدون آنکه تقسیم هسته و سیتوپلاسم رخ دهد.در این پدیده کروموزوم های مضاعف از یکدیگر جدا نمی شوند وبه سلول های دختری منتقل نمی شوند و در آن تعداد کروموزوم تغییری نمی کند ولی تعداد کروماتید ها دو برابر می شود.در سال ۱۹۳۵ وایت چنین کروموزوم های را دیپلوکروموزوم نامید.از آنجایی که کروماتید ها به یکدیگر متصل باقی می مانند می توانیم با رنگ آمیزی رشته های DNAرا بصورت نقاط تیره و روشن مجزا کنیم.در نقاط تیره البته تراکم DNAبیشتر است.

اندومیتوز: و تفاوت ان با اندوسایکل

کروموزوم پلی تن در مگس سرکه:در مگس سرکه کروموزم های پلی تن را می توان در غدد بزاقی به خوبی مشاهده کرد.این غدد به صورت…..در قسمت جلویی بدن لارو قرار دارد.درون هسته های این غدد هزاران کروماتید متصل به هم وجود دارد.۴ کروموزوم موجود در هر سلول در محلی به نام کروموسنتر به یکدیگر متصل هستند.در محل کروموسنتر (از جنس هترو کروماتین)۵بازوی بلند و یک بازوی کوتاه خارج می شود.که دورشته مربوط به کروموزوم شماره  ۲ که (L2و ۲R) نشان داده می شود. دو بازو مربوط به کروموزوم ۳که با(۳Lو۳R) نشان داده می شود و یک بازو مربوط به کرموزوم Xو بازوی کوتا مربوط به کرموزوم شماره ۴می باشد.))

Puff:در طول هر کروموزوم پلی تن ،نواحی با باندهای متراکم تر و به شدت رنگ پذیر تر از دیگر قسمت ها ی دیگر وجود دارد.محل و تعداد این باند ها در بافت های مختلف ، متفاوت است. این نواحی در انترفاز نشان دهنده ی بخش هایی از DNA هستند که رونویسی بسیار فعالی دارند و mRNAهای زیادی از آنها در حال رونویسی است.این نواحی را پاف نامند  که باحالت فیزویوژیکی سلول تغییر می کند.پاف های بزرگ و فعال حلقه های بالبیانی(Balbiani rings) نامیده می شود.(سلولی مولکولی-مجد)

 

وسایل مورد نیاز:

میکروسکوپ،سوزن تشریح،لام و لامل،آب مقطر،محلول استوکارمن،ساعت شیشه

شرح آزمایش:

بر روی لارو آب مقطر می ریزیم و …

ادامه فایل گزارش کار در فایل word زیر همراه با تصاویر زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده