معماری

گزارشکار دريچه در كانال

نام آزمايش : دريچه در كانال

 

هدف آزمايش :     – يافتن ضريب تخليه دبي دريچه

– يافتن نيروي وارد بر دريچه

– بررسي مشخصات پرش هيدروليكي آزاد و مستغرق

– ترسيم خطوط جريان در مقطع قائم

تئوري آزمايش :

 

دريچه ها براي تنظيم ميزان جريان در كانال ها مورد استفاده قرار مي گيرند. با تغيير ارتفاع بازشدگي دريچه ميزان دبي عبوري از آن تغيير مي كند. در حالت كلي دبي عبوري از يك دريچه تابع شكل و مشخصات هندسي دريچه، مشخصات جريان در بالادست و نيز مشخصات جريان در پايين دست مي باشد.

 

دريچه قطاعي : اگر ابعاد كانال يا دريچه بزرگ باشد استفاده از دريچه قطاعي ترجيح دارد؛ چون بالا و پايين بردن آن بسيار ساده تر بوده و كافيست آنرا حول محوري بچرخانيم.

 

جريان عبوري از زير دريچه در حالت غير مستغرق ( آزاد ) :

براي مطالعه جريان در اطراف دريچه در اين حالت مي توان از معادلات انرژي و پيوستگي استفاده كرد.

مقاطع (1) و (2) در اطراف دريچه بوده و از افت انرژي آنها صرفنظر ميشود :

ادامه در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – دريچه در كانال

پاسخ دهید