معماری

گزارشکار مشاهده مخاط دهان

مشاهده مخاط دهان

هدف:

1) آشنايي با روش آماده سازي سلول جانوري براي مشاهده قسمتهاي مختلف آن

2)آشنايي با روشهاي نمونه برداري سلولهاي اپيتليال(پوششي) زبان براي مشاهده زير ميكروسكوپ

3)آشنايي با مراحل مختلف آماده سازي از قبيل گسترش ، ثابت كردن، رنگ آميزي و غيره

 

روش كار:

براي انجام اين آزمايش رعايت و انجام مراحل زير ضروري مي باشد:

1-برداشت نمونه ، 2-گسترش ، 3- ثابت كردن ، 4-رنگ آميزي ، 5-شستشو ، 6-خشك كردن ، 7-مطالعه.

ابتدا سوآپ استريل زير زبان كشيده مي شود بطوري كه سلولهاي پوششي زير زبان به سوآپ بچسبند. نمونه برداشته شده در وسط لام قرار داده شده و به شعاع حدودا 5/0 الي 1 سانتي متر پخش ميگردد. براي ثابت كردن

متن کامل و ادامه در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – مخاط دهان

پاسخ دهید