معماری

گزارشکار گراویمتری (وزن سنجی)

مقدمه و تئوری:

هدف : اندازه گیری بصورت

روش فوق در اندازه گیری سولفات در بسیاری از موارد مورد استفاده قرار می گیرد.

رسوب بعلت پدیده ی آدسورپسیون ناخالص بدست می آید.

عمل رسوب دادن بعلت دو پدیده ی زیر باید در محیط اسید کلریدریک رقیق صورت گیرد:

  • رسوب بسهولت قابل صاف کردن میباشد
  • تنها در این محیط سولفات باریم رسوب می کند

می تواند توسط اسید کلریدریک غلیظ و حرارت احیا گردد.

یون را می توان توسط اسید بوریک کمپلکسه کرد.

را می توان توسط روی در محیط اسید کلریدریکی احیا نمود:

 

 

 

جدید ترین روش پیشنهادی برای جلوگیری از پدیده ی آدسورپسیون رسوب دادن در حضور اسید اتیلن دی آمین تترا استیک به فرمول زیر صورت می گیرد :

 

 

جسم فوق با اغلب کاتیون ها تولید کمپلکس می نماید و در این صورت از پدیده ی آدسورپسیون جلوگیری میکند.

 

روش کار:

مجهول را به حجم می رسانیم

25 ml از آن را بر می داریم

سپس به آن 1cc Hcl اضافه می کنیم

به آن 50 cc BaCl2 0.2N اضافه می کنیم ( برای حل و ادغام بهتر است هر دو را از قبل توسط هیتر گرم کنیم )

محلول حاصل را به مدت 30 دقیقه در حمام بن ماری قرار می دهیم.

سپس آن را حدود 5 دقیقه در هوای آزاد قرار می دهیم تا سرد شود و

ادامه در فایل زیر:

قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – گراویمتری

پاسخ دهید