معماری

گزارش کار تشريح قورباغه و اسکلت بندی

تشريح قورباغه

هدف:

1) آشنايي و كار با نمونه‌اي از دوزيستان

2) آشنايي با شكل ظاهري و اندامهاي داخلي قورباغه معمولي

 

روش كار:

براي آماده كردن قورباغه جهت تشريح مي‌توان آن را با اتر و يا با قطع نخاع كشت. سپس قورباغه به پشت در كف سيني تشريح قرار داده مي‌شود. به كمك پنس پوست روي شكم آن را در محل بالاي رانها و در سمت راست خط وسط بدن(خط فرضي كه بدن را طولا دو نيم مي‌كند) بلند كرده و با قيچي يك شكاف به آن داده مي‌شود. اين شكاف به كمك قيچي در راستاي يك خط مستقيم تا محل دستها ادامه داده مي‌شود. ملاحظه كنيد كه پوست روي بدن به طور سستي در روي ماهيچه تحتاني آن چسبيده است. شكاف در محل دستها و پاها به طور عرضي در هر دو سمت ادامه داده مي‌شود و به اين ترتيب پوست بدن در طرفين نمونه به كف سيني توسط سنجاق محكم شده و ماهيچه‌هاي سطح شكمي مورد

متن کامل و ادامه در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – تشریح قورباغه

پاسخ دهید