معماری
تشریح کبوتر

گزارش کار تشريح پرنده(كبوتر)

تشريح پرنده(كبوتر)

هدف:

مشاهده اندامهاي خارجي و داخلي و طرز و محل قرار گرفتن آنها، ارتباط اندامها با يكديگر و تفهيم بهتر مطالب خوانده شده در درس تئوري، رسم شكل اندامهاي داخلي.

 

روش كار: ابتدا پرنده را توسط يكي از مواد بيهوش كننده بيهوش كرده و روي سيني تشريح قرار مي‌دهيم و سپس شروع به كندن پرهاي سينه مي‌كنيم. توسط اسكالپل از زير سينه شكاف داده و برش را به طرف مركز ادامه مي‌دهيم. برش بايد طوري انجام گردد كه به اندامهاي داخلي جانور آسيبي نرسد.پس از برش دو طرف قسمت بريده را كنار زده و بوسيله سنجاق ته گرد به يونوليت زيري متصل مي‌كنيم. به اين ترتيب اندامهاي داخلي را مشاهده مي‌كنيم. با مشاهده اندامهاي توليدمثلي نر و يا ماده بودن نمونه مشخص مي‌گردد

تشریح کبوتر

پاسخ دهید