معماری

گزارش کار تشریح ماهی

تشريح ماهي

هدف:

آشنايي با اندامهاي مختلف ماهي و محل و ترتيب قرار گرفتن آنها در بدن.

 

روش كار:

قبل از تشريح به قسمتهاي مختلف ظاهري ماهي توجه كنيد. باله‌هاي سينه‌اي،پشتي، شكمي ، مخرجي و  دمي را مشاهده كنيد. طرز قرار گرفتن سرپوش آبششها را روي آبششها و چگونگي اتصال آن به بدن ماهي را نگاه كنيد. احتمالا خطوط كناري را نيز مشاهده خواهيد كرد.

ماهي را به پهلو روي ظرف ثشريح و يا يونوليتي كه براي اين كار آماده شده است قرار دهيد بطوري كه سرش در سمت چپ شما قرار گيرد. سرپوش آبششي را بلند كنيد و در زير آن آبششها را مشاهده و مورد بررسي قرار دهيد. دسته چاقوي جراحي را در فاصله بين دو آبشش قرار داده

متن کامل و ادامه در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – تشریح ماهی

پاسخ دهید