آزمایش HLA

hla b27 آزمایش,آزمایش hla b27 چیست,آزمایش hla b5,آزمایش hla b51 چیست,انواع hla,آزمایش hla چیست,روش انجام آزمایش hla,
hla مخفف چیست

نام اختصاری: HLA_B

سایر نام ها: پنل تشخیصی آنتی ژن لکوسیتی انسان) لوکوس HLA-B )

Human leucocyte Antigen Diagnostic, HLA _B7, HLA _B8, HLA _B27, HLA _B5/51

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: خون تام

حجم نمونه مورد نیاز:  ۱۰سی سی خون دفیبرینه و یا  ۱۰ سی سی خون هپارینه ،  ۳ سی سی خون حاوی  EDTA (در مورد فلوسیتومتری)

شرایط نمونه گیری: ترجیحاً بیمار ناشتا باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

 1. مطابق دستورالعمل آزمایشگاه از بیمار نمونه خون وریدی گرفته شود.
 2. محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید.بهتر است محل خونگیری را با پانسمان فشارنده ببندید.
 3. نمونه خون گرفته شده را به ظرف دیگری انتقال ندهید.
 4. در مورد روش سرولوژی به دلیل اینکه نمونه مورد نظر خون دفیبرینه می باشد لذا تنطیم دقیق دور شیکر (RPM) و زمان شیکر مهم می باشد. در غیر این صورت سلول ها پاره شده و تست قابل انجام نیست.
 5. در زمان کوتاهی نمونه گرفته شده را به بخش انجام دهنده آزمایش ارسال نمایید.
 6. فرمی را با عنوان شرح حال از بیمار پر نموده و آن را ثبت نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

 1. تغییرات شدید دما در طی حمل و نقل نمونه (حمل و نقل نادرست نمونه)،
 2. لخته بودن یا لیز بودن نمونه،
 3. نمونه خون فریز شده،
 4. نمونه خونی که ۷۲ ساعت از زمان جمع آوری آن گذشته باشد.

شرایط نگهداری: پایداری نمونه در دمای اتاق تا ۷۲ ساعت می باشد. از نگهداری نمونه در یخچال یا فریزر اجتناب گردد.

کاربردهای بالینی: کمک به تشخیص بیماری های خاص از جمله بیماری های  اتوایمیون و روماتوئیدی

روش مرجع: –

روش ارجح: PCR

سایر روشها: روش سرولوژِیک (  (Cytotoxicity، فلوسیتومتری

مقادیر طبیعی: منفی

         تفسیر: بر اساس بیان آنتی ژن HLA، نتیجه به صورت مثبت یا منفی گزارش می گردد.

 1. مثبت شدن HLA_B7در کنار HLA_DQ8 می تواند ریسک کانسر دهانه رحم (سرویکس) را بالا ببرد. با پوکی استخوان بعد از یائسگی (postmenopausal osteoporosis) و یا سارکوئیدوزیس می تواند ارتباط داشته باشد. و ارتباط ضعیفی با  اختلال نرولوژیک از جمله ناکرولپسی (narcolepsy) و هموکروماتوز ناشناخته دارد.
 2. مثبت شدن HLA _B8   با چندین بیماری از جمله بیماری سلیاک ، میاستنی گراویس ، لوپوس اریتماتوز، هپاتیت مزمن فعال  و درماتیت هرپتی فورم همراه است.
 3. HLA-B27 در تشخیص بیماری های اتوایمیون و روماتوئیدی مانند بیماری گریوز، یووییت قدامی،  انکلوزیون اسپوندیلیت ، سندرم رایتر و آرتریت جوانان

( juvenile  Rumatoied Arteritis ) کمک کننده است. مکانیسم این همراهی هنوز شناخته نشده است، اما احتمالا به علت حرکت ترجیهی ژن ها است . بیشترین شیوع   HLA-B27در انکلوزیون اسپوندیلیت می باشد. برخی از مطالعات نشان داده اند که آلل HLA-B27:06  ممکن است با بیماری انکلوزیون اسپوندیلیت همراه نباشد.

 1. افرادی که HLA_B5 /B51  مثبت هستند، ریسک ابتلا به بیماری بهجت در آنها افزایش می یابد.

عوامل مداخله گر :

 • تغییرات شدید دما در طی حمل و نقل نمونه منجر به تداخل در نتایج آزمون می گردد.

نام تست :HLA Class I&II Molecular Typing

نمونه ی مورد نیاز: ۵ml خون تام حاوی ۱۰۰ میکرولیتر EDTA

کاربرد بالینی :

تعیین آنتی ژن های HLA class I&II   در افراد گیرنده ودهنده ی پیوند (مغز استخوان ،کلیه و…)

 

اطلاعات بالینی :

آنتی ژن های HLA آنتی ژن های تنظیم کننده ی سیستم ایمنی هستند که نقش مهمی در پیوند دارند

می باشد. DP,DQ,DR شامل سه لوکوسHLA class IIآنتیژنهای  و  A,B,C شامل سه لوکوس HLA class Iآنتیژنهای

تعیین آنتی ژن های HLA یک روشی است که در آن میزان سازگاری بافت های دهنده و گیرنده مشخص می شود این آنتی ژنها پروتئین هایی هستند که که هر فرد از پدر و مادر خود به ارث می برند.در پیوند بخصوص پیوند مغزاستخوان  سازگاریHLA   در گیرنده و دهنده اهمیت دارد .به طور معمول match  بودن HLA در ۱۰ تایپ HLA بررسی می شود(A,B,C,DR,DQ,) به این صورت که اگر گیرنده و دهنده در هر ده آنتی ژن باهم match  باشند full match در نظر گرفته می شوند.به طور معمول HLA match در بین افراد یک خانواده بیشترین شیوع را دارد.اگردو فرزند از یک خانواده مارکرهای HLA یکسانی را از پدر و مادر خود به ارث ببرد به آنها HLA_Identical match  گفته می شود.به طور معمول در یک خانواده احتمال اینکه فرزندان HLA_Identical match باشند ۲۵% و احتمال اینکه در نیمی از آنتی ژن های HLA با هم match  باشند ۵۰% می باشد که به این حالت haploidentical match گفته می شود و همچنین احتمال اینکه دو فرزند اصلا باهم match  نباشند ۲۵% می باشد.

انجام می شود. High, Medium, Low Resolution   به سه روش HLA_Typing  تست

تفسیر: تفسیر این تست با توجه به    work sheetقرار داده شده در کیت می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید