آزمایش Sickling

آزمایش Sickling:این تست جهت شناسایی Hb  S  مورد استفاده قرار میگیرد. کم‌خونی داسی شکل یک بیماری ژنتیکی و یک اختلال خونی است که با هموگلوبین معیوب (Hbss) شناخته می‌شود…

مواد مورد نیاز برای انجام این تست:
قبل از انجام تست ابتدا تهیه محلول کار:
مقدار 2 سی سی دی تیونیت سدیم با غلظت (19.85  g/l) را با 3 سی سی فسفات  دی سدیک با غلظت (16.2 g/l) ترکیب میکنیم.ph محول باید 6.8باشد.

مراحل کار:

ابتدا بیشتر از 2 سی سی از مریض خون میگیریم.
خون را با ضد انعقاد EDTA مخلوط میکنیم(استفاده از ویال cbc).
یک لام را روی سطح میز قرار میدهیم.
5 قطره محلول کار را روی لام میریزیم.
سپس یک قطره از خون حاوی ضد انعقاد را روی ان میریزیم.
حال لامل را روی ان گذاشته و دور تا دور لامل را با پارافین یا لاک مخصوص مسدود میکنیم…
سپس بعد 10 دقیقه میتوانیم لام را با عدسی 100 و روغن و یا 40 مشاهده کنیم.
تفسیر ازمایش:
در بیماری سیکل سل گلبولهای قرمز به علت حضور Hb S و کاهش حلالیت در فشار پایین اکسیژن داسی شکل میشوند.گلبولهای قرمز در بیماری Hb S trait ممکن است پس از 12 ساعت سیکل شوند ولی در حالت هموزیگوت سلولها پس از یک ساعت انکوباسیون در 37 درجه داسی شکل خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید