معماری
روماتوئید

آزمایش RF لاتکس (روماتوئید)

تست RF برای تعیین و جود فاکتور ها ی روماتوئیدی در بیمار ،روماتیسم مفسلی می باشد این بیمار در گروه بیماریهای خود ایمنی تقسیم بندی میگردد. یکی از مشخصه های آن این است که حدود ۸۰درصد بیمارا ناتو آنتی بادیهای علیه ایمونوگوبوینها خودی تولید میگردند به این اتوآنتی بادی ها فاکتور روماتوئیدی گویند

تاکنون علت واقعی بیماری ارترین روماتوئید شناخته نشده است ولی عوامل زیردر ایجاد بیماری ویا تشدید آن دخالت دارند .

  • عوامل ویروسی : عوامل ویروسی از جمله ویروس EBV که باعث تکثیر بلیکلونال لنفوسیت های B ظاهر می گردد و در نتیجه احتمالا مولکول های IgG تغییر یافته ایجاد می گردد
  • تولید IgG غیر طبیعی : احتمالا نقص درگلیکوزاسیون مولکول IgG باعث تولید IgG غیر طبیعی و در نتیجه باعث تحریک سیستم ایمنی بر علیه این مولکول و یبب ایجاد فاکتور های روماتوئیدی میگردد .
  • افرادی که دارای آنتی ژن سازگار بافتی H2-AD4-D2H- DRH میباشند می باشند بیشتر از کسانی که فاقد این آنتی ژن ها هستند مسنعد این بیماری اند .
  • عوامل هورمونی: ین بیماری به نسبت ۳به ۱ درزنانبیشتر از مردان بخصوص در سنین ۳۵ الی ۴۵ سالگی بروز میکند .
  • عوامل آلرژیک : تغذیه ای – روانی نیز ممکن است در تشبیه این بیماری دخالت داشته باشند.

 

 

 

آزمایش روماتویید لاتکس

اساس این آزمایش آگلوتیناسیون پاسیو می باشد در این روش آنتی ژنی که بکار میرود IgG طبیعی انسان میباشد که از ناحیه Fab به سطح ذرات لاتکس متصل شده است این مجموعه IgG-Latex به عنوان معرف لاتکس در این تست برای تعیین فاکتور های روماتیروئید ی مورد استفاده قرار میگیرد .

مواد و وسائل مورد نیاز

  • آنتی ژن شامل IgG انسانی که ذرات لاتکس متصل شده باشد .
  • سرم کنترل مثبت                     ۳- سرم کنتل منفی             ۴- سرم بیمار

۵- بافر نمکی گلیسین                   ۶- لام شیشه ای زمینه سیاه         ۷- اپلیکاتور چوبی

روش آزمایش کیفی سریع بر روی لام

ابتداسرم بیمار را به طور ۳۰ دقیقه در حرارت ۵۶ درجه سانتی گراد بن ماری قرار داده تا کمپلمان آن غیر فعال شود

  • سپس از میلی لیتر سرم حرارت دیده را با ۹/۱ میلی لیتر بافر نمکی گلیسین رقیق کرده تا تیتر ۱:۲۰ از سرم حاصل شود .
  • در سه نقطه لام یک قطره درشت ۰۵/۰میلی لیتر از سرم رقیق شده بیمار سرم کنترل مثبت و منفی قرار دهید .و به اندازه دایره ای به قطر ۵/۲ سانتی متر پهن کنید . توجه کنید ابتدا درجه حرارت سرم و آنتی ژن به اندازه محیط آزمایشگاه برسند و قبل از مصرف آنتی ژن ذرات لاتکس را با تکان ملایم به صورت یکنواخت در آورید .
  • نتیجه آگلوتیناسیون را در حد یک تا حداکثر سه دقیقه در زیر نور چراغ مطالعه بخوانید چنانچه هیچ آگلوتیناسیونی مشاهده نشود به صورت منفی ((Negative و در صورتی که آگلوتیناسیونی مشاهده شد به صورت مثبت وشدت آن را به ترتیب ۱+   ۲+   ۳+ تا حداکثر ۴ گزارش دهید .

گاهی ممکن است ازمایشاتی که از لاتکس استفاده می شود به دلائل زیر مثبت کاذب شود .

الف = حرارت دادن ناقص سرم بیمار برای غیر فعل کردن کمپلمان به ویژه وقتی که مقدار C19 سرم بالا باشد گاهی وقتی که مقدارC19 سرم بالاست باعث آگلوتینه شدن ذرات لاتکس شده در نتیجه به طورکاذب افزایش مثبت میشود در این گونه موارد به ندرت تیتر فاکتور روماتوئیدی سرم از ۱:۳۲ بالاتر میرود

ب = بالا بودن غیر طبیعی چربی خون

ج = بالا بودن مقدار کرایوگلبولینهای خون

د = خون بیمار باید کاملا منعقد شود و سپس سرم آن برای آزمایش جدا شود پلاسمای سرمی که دارای فیبروژن هستند گاهی می تواند سبب آگلوتیناسیون کاذب ذرات لاتکس شود

ه = اگر PH بافر و یا آنتی ژن کمتر از PH = 8.2 باشد می تواند سبب ایجاد آگلوتیناسیون کاذب گردد .

تست RF علاوه بر بیماری روماتیسم مفسلی در بیماریهای از قبلی لوپوس ارتیماتوز – سیفلیس – سل – جذام – حتی اسم و بیماریهای دیگر نیز مثبت است

معرف لاتکس فقط فاکتور های روماتوئیدی از کلاس IgM را نمایان می سازد و در مواردی که فاکتور روماتوئیدی عمدتا از IgG با IgA باشد جواب منفی می گردد .

جهت جلوگیری از جوابهای مثبت کاذب بهتر است سرم شفاف و عاری از هر گونه آلودگی باشد .

روش آزمایش کیفی یا سریع روی لام یک روش غربای است بر رسی های انجام شده نشان میدهد که جواب های ان همیشه قبل از تکرار دقیق نمی باشد در این روش نوع آنتی ژن شرکت سازنده تجربه فردی که این آزمایش را نشان می دهد و سایر تهدیداتی که برای انجام این آزمایش باید رعایت کرد دخالت دارند .

پاسخ دهید