معماری

راه سنتی کم کردن اشتها

راه سنتی کم کردن اشتها
?﷽?
اشتها

سلام
اقایی هستم سی ساله چاق و پر اشتها
میشه دارویی تجویز کنید اشتهای من رو کم کنه؟

سلام
داروی اطریفل صغیر به نسخه ذیل یک قاشق چایخوری صبح و شب قبل از غذا
پوست هلیله زرد
پوست هلیله سیاه
پوست بلیله
وامله مقشر یعنی امله بدون هسته
همه مساوی اسیاب شود باکمی روغن بادام شیرین مخلوط کنید تا چرب شود سه برابر وزن کل داروها عسل اضافه شود همه مخلوط شوند
این دارو را اطریفل صغیر میگوییم

?بصورت آماده هم شرکت ها ساخته شده است

پاسخ دهید