خانه برچسب ها آذرمینا

برچسب: آذرمینا

اسم دختر ایرانی با حرف الف

    افرا: ستایش کردن افشید: شکوه خورشید آپامه : خوشرنگ و آب . دختر اردشیر دوم هخامنشی آتری : آذر آتشگون : سرخ فام، سرخ رنگ آتوسا : نام دختر...

مطالب آزمایشگاهی

اگلوتيناسيون اسپرم

اگلوتيناسيون اسپرماتوزوئيدها به اين معني است كه اسپرماتوزوئيدهاي متحرك به يكديگر به صورت سربه سر،دم به دم،يا مخلوطي از اينها مانند سر به دم...

مطالب خواندنی